لحظه  بروز رسانی 
Ƙαmяαñ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƙαmяαñ

سلام به همگی امیدوارم خوب باشید خیلی وقت بود

سلام به همگی
امیدوارم خوب باشید
خیلی وقت بود نبودم برگشتم گفتم یه پست بزارم ببینم کدوم از دوستانم هنوز هستند...

مشاهده همه ی 1 نظر
Ƙαmяαñ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƙαmяαñ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺍﺯ ﻫﺮ کسی، ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ

ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :
ﺍﺯ ﻫﺮ کسی،
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺧﻮﺩﺵ ﺗﻮﻗﻊ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ..‌.!! ﺍﺯ ﻋﻘﺮﺏ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺎﭺ ﻭ ﺑﻮﺳﻪ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺵ‌‌‌‌‌...
ﺍﻻﻍ ﮐﺎﺭﺵ ﺟﻔﺘﮏ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﺍﺳﺖ...
ﺳﮓ ﻫﻢ ﮔﺎﻫﯽ ﮔﺎﺯ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ، ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻣﯽ ﺗﮑﺎﻥ
ﻣﯽ ﺩﻫﺪ..‌.
ﮔﺮﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ...! ﺣﺎﻻ تو هی ﺑﯿﺎ ﺩﺳﺘﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻣﭻ ﺑﮑﻦ ﺗﻮﯼ
ﮐﻮﺯﻩ ﻋﺴﻞ،
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﻫﻦ ﺁﺩﻡ ﻧﺎﻧﺠﯿﺐ...!! ﺭﺍﺳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ!!
ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯽ،
ﻏﺼﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ...
ﺭﺍﺣﺘﺘﺮ ﻫﻢ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﯽ.‌..!!
من زندگی خودم را میکنم و برایم مهم نیست چگونه قضاوت میشوم
چاقم,لاغرم,قد بلندم,کوتاه قدم,سفیدم,سبزه ام
همه به خودم مربوط است
مهم بودن یا نبودن رو فراموش کن
روزنامه ی روز شنبه زباله ی روز یکشنبه است
زندگی کن به شیوه خودت با قوانین خودت با باورها و ایمان قلبی خودت
مردم دلشان می خواهد موضوعی برای گفتگو داشته باشند
برایشان فرقی نمی کند چگونه هستی
هر جور که باشی حرفی برای گفتن دارند
شاد باش و از زندگی لذت ببر
چه انتظاری از مردم داری ؟؟؟
آنها حتی پشت سر خدا هم حرف می زنند "

مشاهده همه ی 5 نظر
Ƙαmяαñ
آروم و عادیآروم و عادی
Ƙαmяαñ

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ، ﺩﺳﺘﺎﻥ

ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻨﺎﻫﯽ

ﯾﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﻢ ﯾﺦ ﮐﺮﺩ، ﺩﺳﺘﺎﻥ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﻡ !
ﺟﯿﺐ ﻫﺎﯾﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﻧﺪ !!.
ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ ﺣﺮﻑ ﺣﺮﻑ ﻣﯿﺎﺭﻩ، ﭘﻮﻝ ﭘﻮﻝ ﻣﯿﺎﺭﻩ، ﺧﻮﺍﺏ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﯿﺎﺭﻩ . ﻭﻟﯽ ' ﻣﺤﺒﺖ '، " ﺧﯿﺎﻧﺖ " ﻣﯿﺎﺭﻩ ! ﮐﺎﺵ ﻫﻤﻪ
ﻣﯿﺪﺍﻧﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ "ﮐﻼﻏﯽ ﮐﻪ " ﺩﻝ " ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ "ﻃﺎﻭﺳﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ " ﺩﺍﺭﺩ !!
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺗﻪ ﺣﻠﻖ ﻓﺮﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﯾﮑﺠﺎ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩ !!!! ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﯼ ﺁﺩﻡ ﻫﺎ ﺭﻭ " ﺯﻣﺎﻥ " ﺍﺛﺒﺎﺕ
ﻣﯽ ﮐﻨﻪ ﻧﻪ " ﺯﺑﺎﻥ !!!"
ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺁﻣﻮﺧﺖ : ﮐﻪ "ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ!!!!"
ﺍﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ : " ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ؛ " ﻣﺮﺳﯽ " ﻫﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید