لحظه  بروز رسانی 
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

با عرض سلام خدمت همه دوستان گلم بعد از چند ماه

با عرض سلام خدمت همه دوستان گلم

بعد از چند ماه دوری از فضای مجازی بزودی با چندآهنگ جدید به جمع شما باز میگردم


                                       با تشکر کوچیک همه شما جواد سروش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
javad_soroush
خوشحالخوشحال
javad_soroush

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی

سلام دوستان عزیز بالاخره آهنگ جدیدم بنام خیلی واسم عزیزی رو تو سایت نشرش کردم لینک رو واسه دوستان و طرفدارای گلم که همیشه با نظراتشون بهم روحیه دادن این پایین گذاشتم امیدوارم مورد پسندتون واقع قرار بگیره منتظر نظراتتون هستم دوستای عزیزم

javad%20soroush40000.jpg


لینک دانلود آهنگسلام خوبین شما؟آهنگ جدیدم رو تو سایت نشرش کردم بنام کار تو بیسته بخدا آهنگ متفاوتی با دو زبان فارسی و هندی هست خوشحال میشم گوش کنید و نظرتونو بهم بگید امیدوارم خوشتون بیاد منتظر نظرتون هستم

 

                                                                  لینک دانلود آهنگ

 

 

Javad.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید