دنیایم را به لبخندت می بخشم...هراسی نیست... تو شاد باشی دنیا از آن من است...امیدوارم لبخند همیشه رو لباتون باشه دوستان گرامی.
بروز رسانی 
shakira
ناراحتناراحت
shakira

ازبس که روشن فکرم. . . . . . . بعضی

ازبس که روشن فکرم...
.
.
.
.
.

.
بعضی شبا نورش نمیذاره خانوادم راحت بخوابن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید