لحظه  بروز رسانی 
کامشیار
کامشیار

پارافیلیا در زبان فارسی دژکامی گفته می شود. فرهنگستان زبان فارسی

 لینک
پارافیلیا در زبان فارسی دژکامی گفته می شود. فرهنگستان زبان فارسی

پارافیلیا در زبان فارسی دژکامی گفته می شود. فرهنگستان زبان فارسی پارافیلیا را دشکامی ترجمه کرده است .

تک تک افراد وقتی در لایه های ذهنیشان جستجو می کنند انواع فانتزی های جنسی را پیدا می کنند. واقعیت این است که هیچ کدام از ما در مورد بعضی از این فانتزی ها هرگز با کسی صحبت نکرد ه ایم .حتی همسرمان هم شاید نداند که ما چنین علایقی داریم. ولی در بعضی افراد این علایق از حالت ذهنی خارج شده وفرد دایما برای اجرای فانتزی وسوسه می شود.

این افراد با یک رابطه جنسی مختل شده و عموما توسط همسرشان به پزشک مراجعه می کنند. و همسر عموما از نبود شهوت جنسی در فرد مبتلا شکایت دارد و یا می گوید سردی مزاج زن و یا ناتوانی جنسی مرد علت مراجعه است . همسر غافل از این نکته است که برانگیختگی جنسی و شهوت همسر با افراد معمولی جامعه متفاوت است.
منبع : کلینیک تخصصی سلامت جنسی کامشیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید