لحظه  بروز رسانی 
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

اونی که میره مقصره یااونی که میمونه؟؟

اونی که میره مقصره یااونی که میمونه؟؟

مشاهده همه ی 5 نظر
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

گفتم خدایااا بگیر هرآنچه تو را میگیرد از من

گفتم خدایااا
بگیر هرآنچه تو را میگیرد از من
گفت گوشیتو بده
گفتم غلط کردم خخخخخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

پشت چراغ قرمز به یارو گفتم بوق نزن گفت ماشین خریدم

پشت چراغ قرمز به یارو گفتم بوق نزن گفت ماشین خریدم بوق بزنم.
گفتم خب یه بوق میخریدی دیگه چرا ماشین خریدی خخخخخخخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

همین الان دوستم بهم زنگ زده . میگه سلام خوبی من

همین الان دوستم بهم زنگ زده . میگه سلام خوبی من کار دارم بعدا بات تماس مجدد میگیرم .
فکر کنم تنهایی روش فشار آورده بچم : خخ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

بیاید یه paste کنید ببینم اخرین کپی شما چیه

بیاید یه paste کنید ببینم اخرین کپی شما چیه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

من اینقد فروتنم که وقتی‌م اشتباه تایپ میکنم ادیت نمیزنم، اشتباهمو

من اینقد فروتنم که وقتی‌م اشتباه تایپ میکنم ادیت نمیزنم، اشتباهمو می‌پذیرم!خخ
فروتن باشید و اشتباه خودتونو قبول کنید ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
kamran1212
خوشحالخوشحال
kamran1212

واقعا راست میگن همیشه تو رانندگی دخترا باعث تصادف میشن، من

واقعا راست میگن همیشه تو رانندگی دخترا باعث تصادف میشن، من خودم هربار تصادف کردم تقصیر یه دختر بود. داشتم به یه دختر نگاه میکردم یهو زدم به ماشین جلوی خخخ

مشاهده همه ی 38 نظر