خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

زمانيكه به چيزي احتياج داريد و آنرا در اختيار نداريد تجربه

زمانيكه به چيزي احتياج داريد و آنرا در اختيار نداريد تجربه اي با ارزش بدست خواهيد آورد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

هيچ كاري وقت تلف كردن نيست اگر از تجربه آن با

هيچ كاري وقت تلف كردن نيست اگر از تجربه آن با زيركي استفاده كنيد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد

هر چه مي توانيد از اشتباهات ديگران چيزهاي جديد بياموزيد. چون شما وقت كافي براي همه اين تجربيات نخواهيد داشت. 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

در عمل مانند انسان هاي نخستين باشيد و در پيش بيني

در عمل مانند انسان هاي نخستين باشيد و در پيش بيني مانند يك استراتژيست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

نقشه هاي تهور آميز مانند مهره هاي شطرنج هستند. آنها

نقشه هاي تهور آميز مانند مهره هاي شطرنج هستند. آنها حركت مي كنند ممكن است از دست بروند و ممكن است آغازگر يك بازي برده باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

يك مرد بخاطر مغز و دستانش حقوق نمي گيرد، بلكه

يك مرد بخاطر مغز و دستانش حقوق نمي گيرد، بلكه بخاطر استفاده اي كه از آنها مي كند حقوق مي گيرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

12 ساعت كار كنيد ولي اهميت ندهيد كه اين نيمه اول

12 ساعت كار كنيد ولي اهميت ندهيد كه اين نيمه اول شبانه روز است يا نيمه دوم آن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید