خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

بزرگترین خیانت‌ها این است که به دوست خود که تو را

بزرگترین خیانت‌ها این است که به دوست خود که تو را راستگو می‌پندارد دروغ بگویی. حضرت محمد (ص)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

آنکس که زورمند و قوی است، می‌تواند با مشت توانای خود

آنکس که زورمند و قوی است، می‌تواند با مشت توانای خود دهان ضعیفی را در هم بشکند در حالیکه باید بداند که مشت درشت‌تری هم در آستین قویتری پنهان است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن‌ها تعریف کردید خجل

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن‌ها تعریف کردید خجل شوند، و اگر بد گفتید، سکوت کنند.

«جبران خلیل‌جبران»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

تاریخ یک ماشین خودکار و بی‌راننده نیست و به‌تنهایی استقلال ندارد،

تاریخ یک ماشین خودکار و بی‌راننده نیست و به‌تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ

همان خواهد شد که ما می‌خواهیم.

«ژان پل سارتر»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودی موفق می‌شود،

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودی موفق می‌شود، ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور می کند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را

غافلگیر کند، درست مانند آغاز.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید