خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.


«پائولو کوئلیو»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز می‌شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می‌دوزیم که درهای باز را نمی‌بینیم.


«هلن کلر»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی است.لازم نیست آن را

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی است.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش را بزن ... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره‌ها پرت کند .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛ و

هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛ و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

نخستین و بالاترین پیروزی ها تسلط بر خویشتن است.  افلاطون

نخستین و بالاترین پیروزی ها تسلط بر خویشتن است. 

 

افلاطون

مشاهده همه ی 1 نظر
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

در بیکران زندگی دو چیز است که افسونم می کند:  آبی

در بیکران زندگی دو چیز است که افسونم می کند:

  

آبی آسمان که می بینم، و می دانم که نیست

 

و خدایی که نمیبینم، و میدانم که هست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

افرادی که با ما هم عقیده اند به ما

افرادی که با ما هم عقیده اند به ما آرامش می دهند

 

و افرادی که مخالف با عقیده ی ما هستند به ما دانش

 

آدمی برای لذت بردن از زندگی به آرامش نیاز دارد و برای  چگونه زیستن به دانش.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
خانه کارآفرینان استان کرمان
آروم و عادیآروم و عادی
خانه کارآفرینان استان کرمان

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدمهاست  اما اگر

بغض بزرگترین نوع اعتراض در برابر آدمهاست

 

اما اگر بشکند دیگر اعتراض نیست

 

التماس است

 

دکتر علی شریعتی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید