لحظه  بروز رسانی 
کارن
ناراحتناراحت
کارن

 سلامحال همهٔ ما خوب است ملالی نیست جز گم شدنِ‌گاه به گاهِ

 سلام
حال همهٔ ما خوب است 
ملالی نیست جز گم شدنِگاه به گاهِ خیالی دور، 
که مردم به آن شادمانیِ بیسبب میگویند 
با این همه عمری اگر باقی بود 
طوری از کنارِ زندگی میگذرم 
که نه زانویِ آهویِ بیجفت بلرزد و 
نه این دلِ ناماندگارِ بیدرمان
تا یادم نرفته است بنویسم 
حوالیِ خوابهای ما سالِ پربارانی بود 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارن
ناراحتناراحت
کارن

. . ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . .

.
.
.
ﻏﺮﯾﺒــــﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ . . .

ﺩﻭﺳـــــــﺘﺎﻥ ﻫﻢ ﮔـﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯼ ﺩﻭ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﯿﺸﺘﺮ،
ﺣﻮﺻــــــﻠﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧـــــﺪ
.
.
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارن
ناراحتناراحت
کارن

   عجیب حافظه بدی دارم من هر

 
 عجیب حافظه بدی دارم من هر روز یادم می رود که تو رفته ای
و من هر روز به جای خالی ات لبخند میزنم ،
چه تکرار دیوانه کننده ایست
روزهای من
2aks-love-31kh-94-16-2.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
کارن
ناراحتناراحت
کارن

soren 1 ساعت و 45 دقیقه قبل `باز

soren
1 ساعت و 45 دقیقه قبل `باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه 、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽヽ、ヽ、ヽ、ヽ ヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ ヽ、ヽ``、ヽ、ヽ、ヽ.`、ヽ、ヽ``、、`、、ヽ`、ヽ 、ヽ`、ヽ ╱◥████◣ │田│▓ ∩ │◥███◣ ╱◥◣ ◥████◣田∩田│ │╱◥█◣║∩∩∩ ║◥███◣ ││∩│ ▓ ║∩田│║▓田▓∩║ `、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ、ヽ``、、``、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽヽ`、ヽ、ヽ、ヽ`、ヽ باز باران با ترانه میخورد بر بام خانه... خانه ام کو؟ خانه ات کو؟ آن دل دیوانه ات کو؟؟؟؟ روزهای کودکی کو؟ فصل خوب سادگی کو؟ یادت آید روز باران! گردش یک روز دیرین.. پس چه شد؟! دیگر کجا رفت؟! خاطرات خوب و شیرین باز باران، بی ترانه، بی هوای عاشقانه، بی نوای عارفانه، درسکوت ظالمانه، خسته از مکر زمانه، غافل از حتی رفاقت، هاله ای ازعشق ونفرت، اشکهایی طبق عادت، قطرهایی بی طراوت، روی دوش آدمیت، میخورد بربام خانه…

مشاهده همه ی 3 نظر
کارن
ناراحتناراحت
کارن

saeedmofrad.45.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر