لحظه  بروز رسانی 
A.H.D
A.H.D

  مـــات شــدم از رفـتنت … هیــچ مـیز شطـرنجی

Naghmehsara (552)

 

مـــات شــدم از رفـتنت …

هیــچ مـیز شطـرنجی هـم در مــیان نـــبـود !

ایـن وســط فــقط یـک دل بـــود …

کـه دیگــر نـیست…

مشاهده همه ی 3 نظر
A.H.D
A.H.D

  تمــــام تــــردیـــد مـــن… از آهنـــگ هــای نـا بلــد

Naghmehsara (547)

 

تمــــام تــــردیـــد مـــن…

از آهنـــگ هــای نـا بلــد تـــوســــت…

کمـــی دوســـت داشتـــن را تمــــریـــن کـــن!!!

مشاهده همه ی 1 نظر
A.H.D
A.H.D

  سکوت و صبوریم را به حساب ضعف و

Naghmehsara (557)

 

سکوت و صبوریم را

به حساب ضعف و بی کسی ام نگذار !

دلم به چیز هایی پایبند است که تو یادت نمی آید !

مشاهده همه ی 2 نظر
A.H.D
A.H.D

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد… وقتـــی از تـــو مــی

Naghmehsara (602)

واژه هـــایم رنـــگ بــاران دارد…

وقتـــی از تـــو مــی نویســم،قلبــــم خیـــس دلتنـــگی اســــت…

وچشمــــانم طـــوفــــانی؛

چـــه زود بــا هــم بــودنمـــان خـــاطــره شد…

وکـــاش خـــاطـــره هــامـــان بــی رنــگ نشــونـــد….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

انســان بــودن یعنــی این کــه… وقتـــی بــا کســی مشتــاقــانه

Naghmehsara (579)

انســان بــودن یعنــی این کــه…

وقتـــی بــا کســی مشتــاقــانه کوهــی را بالا رفتـــی…

امـــا…

رو قلــه حــس کــردی ازش بــی نـــیاز شــدی…

یــادت نــره کــه اون پاییـــن چقـــدر بهـــش نیـــاز داشتـــی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

بی وفا !! ایـن روزهـا نـه مـجـالـی… بـرای دلـتـنـگـی

Naghmehsara (573)

بی وفا !!

ایـن روزهـا نـه مـجـالـی…

بـرای دلـتـنـگـی دارم…

و نـه حـوصـلـه ات را..

ولـی بـا ایـن هـمـه،

گـاه گـاهـی دلـم هـوای تـو را مـیکـنـد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

یک ساعت که آفتاب بتابد… خاطــره آن همه شبهای

Naghmehsara (562)

یک ساعت که آفتاب بتابد…

خاطــره آن همه شبهای بــــارانی از یاد میرود….

این است حکایت آدم هــا….

فراموشـــــی….

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

این که چقدر از آن روز ها گذشته …

Naghmehsara (575)

این که چقدر از آن روز ها گذشته …

یا اینکه چقدر هر دویمان عوض شده ایم…

یا اینکه هر کداممان کجای دنیا افتاده ایم…

اصلا مهم نیست …

باز باران که ببارد ،

هروقت که میخواهد باشد ،

دلم هوایت را میکند …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

قامتم خم شده… دلــ ــــم گرفته … حس عجیب

Naghmehsara (605)

قامتم خم شده…

دلــ ــــم گرفته …

حس عجیب تنهایی پاهایم را میلرزاند…

خودت میدانی …

من به این نبودنت عادت ندارم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
A.H.D
A.H.D

دلــ ـــــم کــه میگیرد… به خودم وعــ ــــده های

Naghmehsara (708)

دلــ ـــــم کــه میگیرد…

به خودم وعــ ــــده های روز خوب را میدهـــ ــم

از همــ ــان وعده های خوبــی که:

سالهــ ــــاست به امیــ ـــد رسیدنشان

تقویــ ــم را خط خطی میکنم…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید