لحظه  بروز رسانی 
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

@bagh_baghoo درس خوندي يا نه ؟ اگه

@bagh_baghoo درس خوندي يا نه ؟ اگه

@bagh_baghoo
درس خوندي يا نه ؟
اگه جوابت يا نه باشه ميكشمت
كاملا هم جدي ام 😊

مشاهده همه ی 3 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

من نَه عجیب غریبم، نَه غیر عادی، نَه دیوانه؛

من نَه عجیب غریبم، نَه غیر عادی، نَه دیوانه؛

من نَه عجیب غریبم، نَه غیر عادی، نَه دیوانه؛
فقط قضیه اینکه، واقعیت دنیای من
با دنیای تو متفاوتِ...
🌱

مشاهده همه ی 6 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

+ رو دوتا کلمه خیلی تمرکز کنید «به تو

+ رو دوتا کلمه خیلی تمرکز کنید «به تو

+ رو دوتا کلمه خیلی تمرکز کنید
«به تو چه» و «به من چه»
زندگیتون خیلی قشنگتر میشه ...
😌🏼

مشاهده همه ی 7 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

گفت آدما تا وقتی نفس دارن داد میزنن ولی وقتی

گفت آدما تا وقتی نفس دارن داد میزنن ولی وقتی

گفت آدما تا وقتی نفس دارن داد میزنن ولی وقتی از پا دراومدن دیگه سکوت میکنن...

مشاهده همه ی 10 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

برای خدا کار میکنی؟! +آره _پس غصه ات

برای خدا کار میکنی؟! +آره _پس غصه ات

_برای خدا کار میکنی؟!
+آره
_پس غصه ات چیه؟!✨
.
.
!

مشاهده همه ی 5 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
گرفتارگرفتار
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

#دمے با دوست بہ سر بردن🎈 دو صد دنیا

#دمے با دوست بہ سر بردن🎈 دو صد دنیا

ے با دوست بہ سر بردن🎈
دو صد دنیا بھا دارد💕
خوشآ آنڪس كه در دنیا
رفيق با وفا دارد …

مشاهده همه ی 11 نظر
عسل
آروم و عادیآروم و عادی
عسل

تا چند نشینیم به پشت در بسته وقتی که غزل

تا چند نشینیم به پشت در بسته
وقتی که غزل نیست شفای دل خسته
ماندیم چه دلگیر و گذشتند چه دلسوز
آن سینه زنان حرمش دسته به دسته
می گریم و می دانم از این کوچه ی بن بست
راهی است به سر منزلِ دل های شکسته
در روز جزا، جرأت برخاستنش نیست
پایی که بر آن زخم عبوری ننشسته
قسمت نشود روی مزارم بگذارند
سنگی که گل لاله بر آن نقش نبسته

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید