لحظه  بروز رسانی 
رویا
رویا
پست شماره 319922147 از رویا

.

مشاهده همه ی 1 نظر
bahar
bahar

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺧﻮﺩﺕ،

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛ ﺧﻮﺩﺕ،

ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ؛
ﺧﻮﺩﺕ،
ﻏﻤﺖ،
ﻣﺸﮑﻠﺖ،
ﻏﺼﻪ ﺍﺕ،
ﻫﻮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺕ،
ﺣﺘﻲ ﺩﺷﻤﻨﺖ!

ﻳﮏ ﺁﺩﻡ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ
ﺑﺮ ﻟﺐ ﺩﺍﺭﻱ.
ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺟﺪﻭﻝ ﻫﺎﻱ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﻲ
ﺭﻭﻱ.
ﺯﻳﺮ ﺑﺎﺭﺍﻥ، ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ﻭ ﻗﻄﺮﻩ
ﻗﻄﺮﻩ ﻣﻲ ﻧﻮﺷﻲ.
ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓﻲ ﮐﻪ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ
ﺷﺎﻝ ﮔﺮﺩﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻲ.
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺎده ﺑﻮﻱ ﻧﺎﺏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ..

مشاهده همه ی 1 نظر
p.a.n.i.i.z
خجالتیخجالتی
p.a.n.i.i.z

@karoon1391 سلام روز دیگری از راه

@karoon1391 سلام روز دیگری از راه

@karoon1391

سلام
روز دیگری از راه رسید
یک صبح تازه
یک تولد دوباره
یک زندگی جدید
هر روز آغاز یک زندگی ست
آغاز یک تغییر و
شروع یک هیجان
زندگیتان پر از تلاطم های خوش..🌹🍃🌞🌺

مشاهده همه ی 5 نظر
Mohsen
شیطونشیطون
Mohsen

با دلت حسرتِ هم صحبتی ام هست ولی سَنگ را

با دلت حسرتِ هم صحبتی ام هست ولی سَنگ را

با دلت حسرتِ هم صحبتی ام هست ولی
سَنگ را با چه زبانی به سخن وادارم ؟!

دلداده همیــشگیـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید