لحظه  بروز رسانی 
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

اهنگ رفيق 😂😂😂😂 خنده نداره ها ولي در

اهنگ

اهنگ رفيق 😂😂😂😂
خنده نداره ها
ولي در كل خوشمان آمد
( خدا رسوند تو رو برام
واسه مني كه تو ماجرام )
تقديم به دوستم نگاه ، خااااك تو سر بي معرفتت كنم
دوستان توجه كنيد دوست جان ما اين جا نيست

دلدادگـــی
مشاهده همه ی 8 نظر
Leily
آروم و عادیآروم و عادی
Leily

وقتی چیزی در حالِ تمام شدن باشد، عزیز میشود .⁣

وقتی چیزی در حالِ تمام شدن باشد، عزیز میشود ...⁣
وقتی بیماری، سلامتی آرزو میشود .....
یک لحظه آفتاب در هوای سرد غنیمت میشود ...⁣
خدا در موقع سختی ها، تنها پناه میشود ....⁣
یک عزیز وقتی از دست رفت، همه کَس میشود ...⁣
و ما همیشه دیر متوجه میشویم!!! ⁣
“ قدر داشته هایمان را بدانیم ...” ⁣
“ چرا که خیلی زود، دیر میشود...”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

اوضاع اقتصادی خرابه خوب 😂👊

اوضاع اقتصادی خرابه خوب 😂👊

اوضاع اقتصادی خرابه خوب 😂👊

اَرسَمَن
مشاهده همه ی 8 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
پست شماره 321118332 از ✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 6 نظر
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿
آروم و عادیآروم و عادی
✿ H҉a҉d҉i҉s҉ ҉N҉a҉z҉a҉r҉i҉✿

| برای مهربون بودن دنبال دلیل نباش |

| برای مهربون بودن دنبال دلیل نباش |

| برای مهربون بودن دنبال دلیل نباش |

آخــریـــن رقص یـکـ بـرگــــــ
مشاهده همه ی 1 نظر