گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

از توقیف 9 دی تا مجوز به BBC لطفا دراز توقیف 9 دی تا مجوز به BBC لطفا در لینک زیر حتما مطلب را دنبال کنید !

http://kheybar88.ir/?p=948

مشاهده همه ی 2 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت علی (ع) مولای شیعیان و امام بر حق مسلمانای جهان میباشد و صرفا جهت روشنگری میباشد ، منظور دیگری در پست نیست ، باشد که غافلان زمان بیدار گردند و مسیر سعادت خود را پیدا کنند!

عایشه می گوید روزی با رسول خدا(ص) در خانه نشسته بودیم دیدیم صدای دق الباب آمد ، رسول خدا به من اشاره کردند که بروم و در خانه را باز کنم رفتم و دیدم پدرم بر ما وارد شد ، پیامبر اشاره کردند بنشین ، دو مرتبه صدای دق الباب آمد ، در را باز کردم یکی دیگر از صحابی وارد شد و پیامبر باز هم به او شاره کردند بنشین!
مرتبه سوم که صدای دق الباب آمد پیغمبر فرمود خودم در را باز میکنم در را باز کردند و حضرت علی (ع) وارد شدند ، پیامبر سر و روی علی (ع) را بوسید و جای خود را نیز به او داد !

از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم چرا این دفعه به من اجازه ندادید در را باز کنم ، پیغمبر فرمود : اولین باری که در زده شد جبرئیل نازل شد و فرمود  بنشین، دومین دفعه هم جبرئیل از جانب خدا دستور آورد بنشین …!
سومین دفعه برادرم جبرئیل نازل شد و فرمود برخیز که صد و بیست و دو هزار ملک پشت در دعوا میکنند که چه کسی در را به روی علی باز کند یا رسول الله خودت برو ، و انها را آرام کن و در را باز کن …!

جان همه عالم به فدای نامت یا علی ، بمیرم برای شب های تنهایی و نا اهلی مردمان زمانه ات ، زمانه تو را درک نکرد خدا کند که ما علی زمانمان را درک کنیم السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

منابع : صحیح بخاری ج۲ ص ۶۲۱ * صحیح مسلم جلد ۳ ص ۴۵۲ * ابن حجرعسقلانی ج۱ ص ۱۹۸
پ.ن ۱ : هر سه منبع از معتبر ترین کتب اهل سنت هستن

پ.ن : انتشار این پست به هر نحوی در هر شبکه و هر مکانی برای شیعیان واجب میباشد


منبع : http://kheybar88.ir/?p=941

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت علی (ع) مولای شیعیان و امام بر حق مسلمانای جهان میباشد و صرفا جهت روشنگری میباشد ، منظور دیگری در پست نیست ، باشد که غافلان زمان بیدار گردند و مسیر سعادت خود را پیدا کنند!

عایشه می گوید روزی با رسول خدا(ص) در خانه نشسته بودیم دیدیم صدای دق الباب آمد ، رسول خدا به من اشاره کردند که بروم و در خانه را باز کنم رفتم و دیدم پدرم بر ما وارد شد ، پیامبر اشاره کردند بنشین ، دو مرتبه صدای دق الباب آمد ، در را باز کردم یکی دیگر از صحابی وارد شد و پیامبر باز هم به او شاره کردند بنشین!
مرتبه سوم که صدای دق الباب آمد پیغمبر فرمود خودم در را باز میکنم در را باز کردند و حضرت علی (ع) وارد شدند ، پیامبر سر و روی علی (ع) را بوسید و جای خود را نیز به او داد !

از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم چرا این دفعه به من اجازه ندادید در را باز کنم ، پیغمبر فرمود : اولین باری که در زده شد جبرئیل نازل شد و فرمود  بنشین، دومین دفعه هم جبرئیل از جانب خدا دستور آورد بنشین …!
سومین دفعه برادرم جبرئیل نازل شد و فرمود برخیز که صد و بیست و دو هزار ملک پشت در دعوا میکنند که چه کسی در را به روی علی باز کند یا رسول الله خودت برو ، و انها را آرام کن و در را باز کن …!

جان همه عالم به فدای نامت یا علی ، بمیرم برای شب های تنهایی و نا اهلی مردمان زمانه ات ، زمانه تو را درک نکرد خدا کند که ما علی زمانمان را درک کنیم السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

منابع : صحیح بخاری ج۲ ص ۶۲۱ * صحیح مسلم جلد ۳ ص ۴۵۲ * ابن حجرعسقلانی ج۱ ص ۱۹۸
پ.ن ۱ : هر سه منبع از معتبر ترین کتب اهل سنت هستن

پ.ن : انتشار این پست به هر نحوی در هر شبکه و هر مکانی برای شیعیان واجب میباشد


منبع : http://kheybar88.ir/?p=941

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت

مطلب امروز فقط گوشه نگاهی به جایگاه بلند مرتبه حضرت علی (ع) مولای شیعیان و امام بر حق مسلمانای جهان میباشد و صرفا جهت روشنگری میباشد ، منظور دیگری در پست نیست ، باشد که غافلان زمان بیدار گردند و مسیر سعادت خود را پیدا کنند!

عایشه می گوید روزی با رسول خدا(ص) در خانه نشسته بودیم دیدیم صدای دق الباب آمد ، رسول خدا به من اشاره کردند که بروم و در خانه را باز کنم رفتم و دیدم پدرم بر ما وارد شد ، پیامبر اشاره کردند بنشین ، دو مرتبه صدای دق الباب آمد ، در را باز کردم یکی دیگر از صحابی وارد شد و پیامبر باز هم به او شاره کردند بنشین!
مرتبه سوم که صدای دق الباب آمد پیغمبر فرمود خودم در را باز میکنم در را باز کردند و حضرت علی (ع) وارد شدند ، پیامبر سر و روی علی (ع) را بوسید و جای خود را نیز به او داد !

از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدم چرا این دفعه به من اجازه ندادید در را باز کنم ، پیغمبر فرمود : اولین باری که در زده شد جبرئیل نازل شد و فرمود  بنشین، دومین دفعه هم جبرئیل از جانب خدا دستور آورد بنشین …!
سومین دفعه برادرم جبرئیل نازل شد و فرمود برخیز که صد و بیست و دو هزار ملک پشت در دعوا میکنند که چه کسی در را به روی علی باز کند یا رسول الله خودت برو ، و انها را آرام کن و در را باز کن …!

جان همه عالم به فدای نامت یا علی ، بمیرم برای شب های تنهایی و نا اهلی مردمان زمانه ات ، زمانه تو را درک نکرد خدا کند که ما علی زمانمان را درک کنیم السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

منابع : صحیح بخاری ج۲ ص ۶۲۱ * صحیح مسلم جلد ۳ ص ۴۵۲ * ابن حجرعسقلانی ج۱ ص ۱۹۸
پ.ن ۱ : هر سه منبع از معتبر ترین کتب اهل سنت هستن

پ.ن : انتشار این پست به هر نحوی در هر شبکه و هر مکانی برای شیعیان واجب میباشد


منبع : http://kheybar88.ir/?p=941

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ”

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ” که توسط خواننده ارزشی کشورمون آقای زمانی تولید شده

در اختیار دوستان قرار میگیره که امکان دانلود آهنگ ، پخش آنلاین یا دریافت کد آن برای وبلاگ یا

وب سایت نیز وجود دارد ! (هزینه ۵ صلوات برای شادی روح شهدا )


برای دیدن متن کامل پست به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://kheybar88.ir/?p=933

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ”

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ” که توسط خواننده ارزشی کشورمون آقای زمانی تولید شده

در اختیار دوستان قرار میگیره که امکان دانلود آهنگ ، پخش آنلاین یا دریافت کد آن برای وبلاگ یا

وب سایت نیز وجود دارد ! (هزینه ۵ صلوات برای شادی روح شهدا )


برای دیدن متن کامل پست به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://kheybar88.ir/?p=933

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ”

نوای صوتی زیبا و با ارزش “اهل نبرد ” که توسط خواننده ارزشی کشورمون آقای زمانی تولید شده

در اختیار دوستان قرار میگیره که امکان دانلود آهنگ ، پخش آنلاین یا دریافت کد آن برای وبلاگ یا

وب سایت نیز وجود دارد ! (هزینه ۵ صلوات برای شادی روح شهدا )


برای دیدن متن کامل پست به آدرس زیر مراجعه کنید :

http://kheybar88.ir/?p=933

مشاهده همه ی 4 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

تاریخ به احترامشان پشت کرد . از دست ندید متنتاریخ به احترامشان پشت کرد ....

از دست ندید متن کامل مطلب در لینک زیر (کلیک کنید):

http://kheybar88.ir/?p=919

(نظر دهی در سایت مذکور آزاد میباشد )

نظرات برای این پست غیر فعال است