گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

خوندن این مطلب کوتاه برای همه جوانان دغدغه مند کشور توصیه

خوندن این مطلب کوتاه برای همه جوانان دغدغه مند کشور توصیه میشود

لطفا از دست ندید ! اعتقادات نباید وسیله توجیه شوند
پیام هایی که برای توجیه حالت انفعالی و به اصطلاح کم آوردن برخی آقایان است که میخواهند

 آن را به عموم انتقال دهند و متاسفانه داستان صلح امام غریبمان را به نفع خودشان تحلیل و بیان میکنند درست مثل داستان سال گذشته که در زنجان برای واقعه عاشورا بیان کردند

 اما خب لازمه کمی برای روشنگری هم شده در تاریخ بنگریم و ببینیم امام حسن (ع) در چه شرایطی صلح را پذیرفتند :

مطلب کامل را در لینک زیر ببینید !

http://kheybar88.ir/?p=857

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

خوندن این مطلب کوتاه برای همه جوانان دغدغه مند کشور توصیه

خوندن این مطلب کوتاه برای همه جوانان دغدغه مند کشور توصیه میشود

لطفا از دست ندید ! اعتقادات نباید وسیله توجیه شوند
پیام هایی که برای توجیه حالت انفعالی و به اصطلاح کم آوردن برخی آقایان است که میخواهند

 آن را به عموم انتقال دهند و متاسفانه داستان صلح امام غریبمان را به نفع خودشان تحلیل و بیان میکنند درست مثل داستان سال گذشته که در زنجان برای واقعه عاشورا بیان کردند

 اما خب لازمه کمی برای روشنگری هم شده در تاریخ بنگریم و ببینیم امام حسن (ع) در چه شرایطی صلح را پذیرفتند :

مطلب کامل را در لینک زیر ببینید !

http://kheybar88.ir/?p=857

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

افسران - انتظار (1)

مشاهده همه ی 5 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

افسران - انتظار (1)

مشاهده همه ی 3 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

افسران - بچه مسلمون (2)

مشاهده همه ی 18 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

سلام خدمت همه بزرگواران ! اگه مایل بودید در گروه گردان

سلام خدمت همه بزرگواران ! اگه مایل بودید در گروه گردان سایبری خیبر عضو بشید!

برای عضویت روی عکس کلیک کنید !

گردان سایبری خیبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

سلام خدمت همه بزرگواران ! اگه مایل بودید در گروه گردان

سلام خدمت همه بزرگواران ! اگه مایل بودید در گروه گردان سایبری خیبر عضو بشید!

برای عضویت روی عکس کلیک کنید !

گردان سایبری خیبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید