گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب واژه به ظاهر زیبای حقوق زن شدن و

خواستار حقوق زن مثل فرهنگ غرب در ایران شدن !

لازم دونستیم یه سری توضیحات کوتاه و مفید راجب این فاجعه ی غرب و حقوق زن بدیم !

لطفا به هیچ عنوان این پست رو از دست ندید ! مخصوصا خانومای محترم !لطفا از دست ندید !

http://kheybar88.ir/?p=741


مشاهده همه ی 39 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب واژه به ظاهر زیبای حقوق زن شدن و

خواستار حقوق زن مثل فرهنگ غرب در ایران شدن !

لازم دونستیم یه سری توضیحات کوتاه و مفید راجب این فاجعه ی غرب و حقوق زن بدیم !

لطفا به هیچ عنوان این پست رو از دست ندید ! مخصوصا خانومای محترم !لطفا از دست ندید !

http://kheybar88.ir/?p=741


مشاهده همه ی 2 نظر
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب واژه به ظاهر زیبای حقوق زن شدن و

خواستار حقوق زن مثل فرهنگ غرب در ایران شدن !

لازم دونستیم یه سری توضیحات کوتاه و مفید راجب این فاجعه ی غرب و حقوق زن بدیم !

لطفا به هیچ عنوان این پست رو از دست ندید ! مخصوصا خانومای محترم !لطفا از دست ندید !

http://kheybar88.ir/?p=741


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب واژه به ظاهر زیبای حقوق زن شدن و

خواستار حقوق زن مثل فرهنگ غرب در ایران شدن !

لازم دونستیم یه سری توضیحات کوتاه و مفید راجب این فاجعه ی غرب و حقوق زن بدیم !

لطفا به هیچ عنوان این پست رو از دست ندید ! مخصوصا خانومای محترم !لطفا از دست ندید !

http://kheybar88.ir/?p=741


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
گردان سایبری خیبر
عاشقعاشق
گردان سایبری خیبر

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب

چند وقتی زیاد تو این شبکه های مجازی میبینیم دخترا فریب واژه به ظاهر زیبای حقوق زن شدن و

خواستار حقوق زن مثل فرهنگ غرب در ایران شدن !

لازم دونستیم یه سری توضیحات کوتاه و مفید راجب این فاجعه ی غرب و حقوق زن بدیم !

لطفا به هیچ عنوان این پست رو از دست ندید ! مخصوصا خانومای محترم !لطفا از دست ندید !

http://kheybar88.ir/?p=741


مشاهده همه ی 2 نظر