درباره من
حکايت ما حکايت کسي بود که عاشق دريابود اماقايق نداشت، دلباخته سفر بود اماهمسفر نداشت، حکايت کسي بودکه زجر کشيد اماضجه نزد ،زخم داشت اما نناليد، گريه کرد اما اشک نريخت ،حکايت من حکايت کسي بودکه پراز فريادبود،اماسکوت کرد. ....... .نه نمي داني ... هيچکس نمي داند پشت اين چهره ي آرام در دل چه ميگذرد نمي داند کسي نمي داند اين آرامش ظاهــــــر و اين دل نـــــــا آرام چقدر خسته ميکند ما را .....

جزئیات

جنسیت: مرد
تولد: 1388/10/09
وبسایت: http://kheybar88.ir
تاریخ عضویت: 1392/10/03
آخرین ورود: 1395/02/19 - 00:29 ق.ظ