لحظه  بروز رسانی 
شاهین
شاهین

یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی ما بی کلاف

یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی ما بی کلاف

یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی
ما بی کلاف نیز خریدارتر شدیم

کاری نمی کنیم ولی مُـزد می دهی
هربار کآمدیم بدهکارتر شدیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهتاب
مریضمریض
مهتاب

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم

من قصه تو را تا ابد آن گونه شروع می کنم :

یکی بود

هنوزم هست

خدایا همیشه باشد …

نظرات برای این پست غیر فعال است
محمد راد
محمد راد

آسمان دلت كه گرفت، باران میشوم برایت، روى گونه

آسمان دلت كه گرفت، باران میشوم برایت، روى گونه

آسمان دلت كه گرفت،
باران میشوم برایت،
روى گونه هایت جا خوش میكنم،
اشكهایت را قطره قطره همراه میشوم
تا كنارِ انحناى لبهایت...
بوسه،
باران،
بوسه بارانت میكنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد راد
محمد راد

دلم تنگ می‌شود گاهی برای یک دوستت دارم ساده

دلم تنگ می‌شود گاهی برای یک دوستت دارم ساده

دلم تنگ می‌شود گاهی
برای یک دوستت دارم ساده
دو فنجان قهوه ی تلخ
سه روز تعطیلی در زمستان
چهار خنده ی بلند
و پنج انگشتِ دوست داشتنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید