بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
قــاصــــــدک
آروم و عادیآروم و عادی
قــاصــــــدک
1539186897730377.jpeg

صبر و توان و طاقت
خشکانده باورم را
ماییم و نیمه جانی
که آن هم به لب رسیده
شهزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
قــاصــــــدک
آروم و عادیآروم و عادی
قــاصــــــدک
1539417137049792.jpeg

من آن گم گشته ی
تنها
که از پاییز
شدم پیدا
در آن خالی
برگ ریزان
در آن دم کرده ی
عریان
چو برگی خشک
افتادم
چو بر خاستم
شدم معنا
شهزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید