لحظه  بروز رسانی 
محمد راد
محمد راد

هیچ چیز زشت نیست، مگر داوری کردن دیگران

هیچ چیز زشت نیست، مگر داوری کردن دیگران

هیچ چیز زشت نیست،
مگر داوری کردن دیگران

هیچ چیز گناه نیست،
مگر چپاول دارایی مردم و مردم آزاری

هیچ کس اسطوره نیست،
مگر در مهربانی و آدمیت..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهناز
مهناز

کلامی از شیخ بهایی:آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:

اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !

اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !

اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !

اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !

اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !

اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !

اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !

و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !

لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد

و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.

پس آنچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهناز
مهناز

جملاتی ماندگار از سهراب:

جملاتی ماندگار از سهراب:نه تو می مانی و نه اندوه

و نه هیچیک از مردم این آبادی ...

به حباب نگران لب یک رود قسم،

و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،

غصه هم می گذرد،

آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند ...

لحظه ها عریانند.

به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهناز
مهناز

روزی مردی برای خود خانه ای بزرگ و زیبا خرید که

روزی مردی برای خود خانه ای بزرگ و زیبا خرید که حیاطی بزرگ با درختان میوه داشت.در همسایگی او خانه ای قدیمی بود که صاحبی حسود داشت که همیشه سعی می کرد اوقات او را تلخ کند و با گذاشتن زباله کنار خانه اش و ریختن آشغال آزارش می داد.یک روز صبح خوشحال از خواب برخاست و همین که به ایوان رفت دید یک سطل پر از زباله در ایوان است. سطل را تمیز کرد، برق انداخت و آن را از میوه های تازه و رسیده حیاط خود پر کرد تا برای همسایه ببرد.

وقتی همسایه صدای در زدن او را شنید خوشحال شد و پیش خود فکر کرد این بار دیگر برای دعوا آمده است.

وقتی در را باز کرد مرد به او یک سطل پر از میوه های تازه و رسیده داد و گفت :

" هر کس آن چیزی را با دیگری قسمت می کند که از آن بیشتر دارد ....."

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهناز
مهناز

چهار چيز را هيچگاه نشكنيد: اعتماد، قول، رابطه و قلب! زيرا

چهار چيز را هيچگاه نشكنيد: اعتماد، قول، رابطه و قلب! زيرا اينها وقتي مي شكنند، صدايي ندارند ولي درد زيادي دارند! ........ چارلزديكنز

مشاهده همه ی 1 نظر