لحظه  بروز رسانی 
@kave

هرکجا دیدی خدا با شکوه تحویلت گرفت !

هرکجا دیدی خدا با شکوه تحویلت گرفت !

.
هرکجا دیدی خدا با شکوه تحویلت گرفت !

رشوه میخواهد خدا

خرجش دعای مادر است ...

.

مشاهده همه ی 5 نظر
@kave

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

.
عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت

چه سخنها که خدا با من تنها دارد ...

.

مشاهده همه ی 6 نظر
@kave

حکایت عشقهای امروزی .

حکایت عشقهای امروزی .

.
حکایت عشقهای امروزی ...
.

مشاهده همه ی 23 نظر
@kave

کودک درون مان از دست رفته است و

کودک درون مان از دست رفته است و

...
کودک درون مان از دست رفته است و
گرفتار شده در خاطرات گذشته.

حالا
سرگردان، گمشده و تنها،
و حیرت زده از این که زندگی
کجا ناپدید شده است

...

مشاهده همه ی 10 نظر
@kave

تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

.
تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

من به تصدیق نظر،محو تماشای تو ام ...

# فروغ بسطامی

مشاهده همه ی 5 نظر
@kave

*اوج غم این شعر همین جاست*

*اوج غم این شعر همین جاست*


*اوج غم این شعر همین جاست*

*من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار ...*

مشاهده همه ی 7 نظر
@kave

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست،
قانون ضمیر این است


دنیای شکستن هاست
ما جمع مکسر شد

سیگار پس از سیگار، کبریت پس از کبریت
روح از ریه ام دل کند ، در متن شناور شد...


علیرضا_آذر

مشاهده همه ی 4 نظر
@kave

از نشستن به هوایی که کسی می آید

از نشستن به هوایی که کسی می آید

...
از نشستن به هوایی که کسی می آید

از غم انگیزترین لذت دنیا چه خبر ؟

مشاهده همه ی 7 نظر
@kave

هیچ قهرمان ماراتنی  به اندازه پدرم دنبال نان ندوید…


هیچ قهرمان ماراتنی


 

به اندازه پدرم دنبال نان ندوید

 


1437118382281101_large.jpg

مشاهده همه ی 54 نظر