لحظه  بروز رسانی 
Kave
Kave

گناه و فکر بهشت ممنوع اصن با آدم بد چشم

گناه و فکر بهشت ممنوع اصن با آدم بد چشم
ممنوع

گناه و فکر بهشت ممنوع
اصن با آدم بد چشم تو چشم ممنوع
رفتارای زشت ممنوع
حتی بغل و بوس ممنوع
...
حرفا رو میشه از رو پوستم خوند
رفتارای لوس ممنوع

حرص ممنوع

دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع
پریدن با گرگ ممنوع
مارممنوع، نیش زدن یار ممنوع
رفتار مثل سوسمار ممنوع
...

بحث با الاغ ممنوع

...

هـــوای تـازه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kave
Kave

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود این همه

دو قدم مانده که پاییز به یغما برود
این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود

هر که معشوقه برانگیخت گوارایش باد
دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود؟

مشاهده همه ی 2 نظر
Kave
Kave

خفه شو عقل، که از هر چه نصیخت سیرم هی

خفه شو عقل، که از هر چه نصیخت سیرم هی

خفه شو عقل، که از هر چه نصیخت سیرم
هی نگو او که فلان است نده تدبیرم

لعنتی ، یک نفرم ، قدرت من کافی نیست
تک و تنها وسط لشکر مویش گیرم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kave
Kave

دلم را مبتلا کردی به ترفندی به

دلم را مبتلا کردی به ترفندی به

دلم
را
مبتلا
کردی به ترفندی به لبخندی
چه
زیبا
فاتحش
گشتی مبارک بادت این منزل


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kave
Kave

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست،
قانون ضمیر این است


دنیای شکستن هاست
ما جمع مکسر شد

سیگار پس از سیگار، کبریت پس از کبریت
روح از ریه ام دل کند ، در متن شناور شد...


علیرضا_آذر

مشاهده همه ی 2 نظر
Kave
Kave

از نشستن به هوایی که کسی می آید

از نشستن به هوایی که کسی می آید

...
از نشستن به هوایی که کسی می آید

از غم انگیزترین لذت دنیا چه خبر ؟

مشاهده همه ی 3 نظر
Kave
Kave

بنام انسان بخشنده و مهربان


بنام


انسان


بخشنده و مهربان

1489778695811734_large.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر
Kave
Kave

هیچ قهرمان ماراتنی  به اندازه پدرم دنبال نان ندوید…


هیچ قهرمان ماراتنی


 

به اندازه پدرم دنبال نان ندوید

 


1437118382281101_large.jpg

مشاهده همه ی 48 نظر
Kave
Kave

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

الـبتـه

بـه عـزت شـرف "لا اله الا الله"مشاهده همه ی 72 نظر