لحظه  بروز رسانی 
@kave

حکایت عشقهای امروزی .

حکایت عشقهای امروزی .

.
حکایت عشقهای امروزی ...
.

آوای زندگی ...
مشاهده همه ی 23 نظر
@kave

وای بر تلخی فرجام رعیت پسری

وای بر تلخی فرجام رعیت پسری

.
وای بر تلخی فرجام رعیت پسری
.
که بخواهد دلی از دختر یک خان ببرد...

.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 4 نظر
@kave
من خرابم بنشین زحمت

.

من خرابم
بنشین
زحمت آوار نکش...

نفست باز گرفت
این همه سیگار نکش...


آذر

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 3 نظر
@kave

دوست داشتن زوری نیست ! اختیاری ست اداری هم

دوست داشتن زوری نیست ! اختیاری ست اداری هم

دوست داشتن زوری نیست !
اختیاری ست
اداری هم نیست
ساعت کاری ندارد و شبانه روزیست
خواب و خوراک نمیشناسد
شوخی نیست،جدی هم نیست !
یک نوع بازیست که بلد بودن و قاعده ی خودش رو خودش تعیین میکند
دوست داشتن یا هست یا نیست.
حد وسط ندارد...

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 10 نظر
@kave

کودک درون مان از دست رفته است و

کودک درون مان از دست رفته است و

...
کودک درون مان از دست رفته است و
گرفتار شده در خاطرات گذشته.

حالا
سرگردان، گمشده و تنها،
و حیرت زده از این که زندگی
کجا ناپدید شده است...

...

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 10 نظر
@kave

تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

.
تو به تحریک فلک ،فتنه دوران منی !

من به تصدیق نظر،محو تماشای تو ام ...

# فروغ بسطامی

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
@kave

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب

.

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است

که دیگر نمی افتد . . !


.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 2 نظر
@kave

#خواجه عبدالله انصاری

#خواجه عبدالله انصاری

.

#خواجه عبدالله انصاری ...

.

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 16 نظر