لحظه  بروز رسانی 
Kave
Kave

غمگینم ! مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم

غمگینم ! مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم

غمگینم !

مثل عکسی در اعلامیه ی ترحیم

که"لبخندش" دیگران را می گریاند...

مشاهده همه ی 3 نظر
Kave
Kave

*اوج غم این شعر در این عکس همین جاست*

*اوج غم این شعر در این عکس همین جاست*


*اوج غم این شعر در این عکس همین جاست*

*من بی تو پریشان و تو انگار نه انگار ...*

مشاهده همه ی 5 نظر
Kave
Kave

زنده ام ،هرچه زدی تیغه به شریان نرسید

زنده ام ،هرچه زدی تیغه به شریان نرسید


زنده ام ،هرچه زدی تیغه به شریان نرسید
خیز بردار ببینم خطری هم داری؟

زخم از این تیغ و تبر تا که بخواهی خوردم
عشق من ، ارّه ی تن تیز تری هم داری؟

#علیرضا آذر

مشاهده همه ی 4 نظر
Kave
Kave

دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع پریدن با گرگ ممنوع

دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع پریدن با گرگ ممنوع
ممنوع

دروغ کوچیک و بزرگ ممنوع
پریدن با گرگ ممنوع
مارممنوع، نیش زدن یار ممنوع
رفتار مثل سوسمار ممنوع
...

بحث با الاغ ممنوع

...

مشاهده همه ی 2 نظر
Kave
Kave

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست، قانون ضمیر این است

ما حاصل من با توست،
قانون ضمیر این است


دنیای شکستن هاست
ما جمع مکسر شد

سیگار پس از سیگار، کبریت پس از کبریت
روح از ریه ام دل کند ، در متن شناور شد...


علیرضا_آذر

مشاهده همه ی 4 نظر
Kave
Kave

از نشستن به هوایی که کسی می آید

از نشستن به هوایی که کسی می آید

...
از نشستن به هوایی که کسی می آید

از غم انگیزترین لذت دنیا چه خبر ؟

مشاهده همه ی 5 نظر
Kave
Kave

هیچ قهرمان ماراتنی  به اندازه پدرم دنبال نان ندوید…


هیچ قهرمان ماراتنی


 

به اندازه پدرم دنبال نان ندوید

 


1437118382281101_large.jpg

همیــــــشگی
مشاهده همه ی 52 نظر
Kave
Kave

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

زیـر پـاهایـشـان کـه لـه شـدی روی سـرشـان جـا خواهی داشت

الـبتـه

بـه عـزت شـرف "لا اله الا الله"مشاهده همه ی 71 نظر
Kave
Kave

خودش اگر خدا نباشد .چشمانش خود خداست مادرم را میگویم

خودش اگر خدا نباشد ...چشمانش خود خداست


https://facenama.com/i/tmp/1429696884713259_large.jpg

مادرم را میگویم


مشاهده همه ی 54 نظر