لحظه  بروز رسانی 
@kavosh

تو آن آزارِ شیرینی که دلخواه است تکرارَت

تو آن آزارِ شیرینی که دلخواه است تکرارَت
----@

تو آن
آزارِ شیرینی
که دلخواه است تکرارَت
و من هر بار
از هر بار
بیشتر دوستت دارم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@kavosh

دلم یک نفر را می ‌خواهد که وقت آمدنش

دلم یک نفر را می ‌خواهد که وقت آمدنش

دلم یک نفر را می ‌خواهد
که وقت آمدنش
من موهایش را ببافم
او آرزوهایم را...

مشاهده همه ی 4 نظر
@kavosh
عشق در دل ماند و
جمعه - چاوشی

عشق

در دل ماند و

یار از دست رفت...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
@kavosh

تو در ضمير منى چگونه از تو گريزم؟!

تو در ضمير منى چگونه از تو گريزم؟!

تو در ضمير منى

چگونه از تو گريزم؟!

كه ناگزير منى...

مشاهده همه ی 2 نظر