بروز رسانی 
❤_❤
❤_❤

من و تو . هر دو دلتنگ هم .!

من و تو . هر دو دلتنگ هم .!

من و تو ...
هر دو دلتنگ هم ...!
هر دو علاقه مند به هم...!
هر دو دور از هم ...!
هر دو عاشق هم ...!
نه باور نمیکنم ... که عاشق هم باشیم ....
چون عاشقانه ای برای هم نگفتیم !
چون در غیبت همدیگر عاشقانه منتظر هم نبودیم!!!!!!!
میشود راحت گفت :
عشق در بین م----------ن و ت------------و
غیبت هاااایش از حد بیشتر شده
پس باید...
اخراجش کنیم...!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم تو را دوست دارم

از آغاز عالم تو را دوست دارم

چه شبها من و آسمان تا دم صبح

سرودیم نم نم: تو را دوست دارم

نه خطی، نه خالی! نه خواب و خیالی!

قیصر امیرپور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

تـن تـو آهـنگی است و تـن من کلمه ای است

تـن تـو آهـنگی است
و تـن من کلمه ای است
که در آن می نـشیند
تا نـغمه ای در وجود آیـد
سروده ی که تـداوم را می تـپد
در نگاهت همه ی مهـربـانی هاست:
قـاصدی که زنـدگی را خبر می دهد.
و در سکـوتـت همه صداها
فـریـادی که بـودن را
تـجربـه می کـند.

(شاملو)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

عشق یعنی مستی و دیوانگی عشق یعنی با

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سجده با چشمان تر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی درجهان رسوا شدن

عشق یعنی سُست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن با ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

فرهاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

کرانی ندارد بیابان ما قراری ندارد دل و جان ما

کرانی ندارد بیابان ما
قراری ندارد دل و جان ما
چگونه زنم دم که هر دم به دم
پریشان تر است این پریشان ما

ترسم آخر زغم عشق تو دیوانه شوم،
بیخود از خود شوم و راهی میخانه شوم،
آنقدر باده بنوشم که شوم مست و خراب،
نه دگر دوست شناسم نه دگر جام شراب

فرهاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

لبخند زدی بهار بی تاب شکفت یک پنجره روبروی مهتاب

لبخند زدی بهار بی تاب شکفت
یک پنجره روبروی مهتاب شکفت
آن لحظه که چشمه از نگاهت جوشید
احساس فرو خفته مرداب شکفت..
ک گوشه نشسته ام پر از تشویشم
نقاشیه چشمان تو هم در پیشم
زیبا تر از انی که تصور بکنم
من جز تو به هیچکس نمی اندیشم.

مجنون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

ای زلف مسلسلت بلای دل من وی لعل لبت گره

ای زلف مسلسلت بلای دل من وی لعل لبت گره

ای زلف مسلسلت بلای دل من
وی لعل لبت گره گشای دل من
من دل ندهم بکس برای دل تو
تو دل مده بکس برای دل من
فرهاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

از شبنم عشق خاک آدم گل شد شوری برخاست. فتنه

از شبنم عشق خاک آدم گل شد
شوری برخاست. فتنه ای حاصل شد.
سر نشتر عشق. بر رگ روح زدند.
یک قطره ی خون چکید و نامش « دل» شد.
دلبر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مجنون
مجنون

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد احسان ترا شمار

من بی تو دمی قرار نتوانم کرد
احسان ترا شمار نتوانم کرد
گر بر تن من زبان شود هر مویی
یک شکر از هزار نتوانم کرد
خواجه عبدالله انصاری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید