افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
yunusmehrin
yunusmehrin

بهاران را که رایحۀ عطر آگین گلهای رنگارنگ از برکت آن به هر سو پراگنده است می ستایم وبرای آنانی که دراین بهار زیبا از لحظه لحظۀ خویش سود می برند، می ستایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

کشور های انسان دشمن به ویژه ابر قدرت های سلطه گرا واسلام ستیز پیوسته در کمین اند تا جهان اسلام را به اشکال مختلف به سوی بحران وانزوا بکشاند؛ اما باییسته است تا مسلمانان هوشیاری وبیداری خویشرا حفظ کنند ونگذارند این دژخیمان ودیو صفتان در میان مسلمین جای پایی برای از هم پاشیدن نظام اسلامی در کشور های اسلامی باز نمایند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

مادر سرشک دیدۀ من جاودانه ماند       در قلب من نوای تو همچون ترانه ماند

بیتو شکست شیشۀ بخت سیاه من      رفتی وخاطرات خوشت چون ترانه ماند

آری مادر بزرگترین تکیه گاه فرزندان بعد از خداوند است. مادر را گرامی بداریم ودر هر برهه یی از زمان به ستایش وخدمتگزاری از وی همت گماریم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

لحظه های از دست رفته دوباره برنمی گردد . بیآیید با همدلی وهمدیگر پذیری، لحظه هایی را که در چند قدمی مان وجود دارد ومی خواهد تا خودش را صمیمانه در اختیار مان قرار دهد، پذیرا شویم واز آن که از طلا گرانبهاتر است، سود ببریم.

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

بیآیید سال نو 1393 هجری خورشیدی را با ارزو های نو مبنی بر تلاش برای تحکیم پایه های سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی وفرهنگی کشورمان آغاز نماییم وآغاز گر خوبی در جهت آبادانی هر چه بیشتر یک ایران بزرگ، افتخار آفرین وسربلند باشیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

چه زیبا ودل انگیز خواهد بود که با نیروی تازه وتحرکات جدید به استقبال بهار پر از مهر وعاطفه گام برداریم وفضای زندگی خویشرا یکبار دیگر آگنده از محبت ومهرورزی های سازیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

خیلی خوشحالم که بازهم پذیرای سال جدید 1393 می باشیم امید هایی در حال شگفتن است که سال 1393 سال پیروزی حق بر باطل باشد وملتهای مسلمان جهان بصورت یک پارچه ومتحد به سوی فرداهای روشن واینده های پر طراوت وزیبا راه شانرا بپیمایند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

عزیزانم! می خواهم بهترین تبریکات وتمنیات خویشرا وخانواده ام را به مناسبت فرا رسیدن سال نو خورشیدی،حضور تک تک شما کاربران دوست داشتنی ونازنین تقدیم نمایم. از خداوند بزرگ سال نو 1393 خورشیدی را برای همه مسلمین جهان به ویژه ایران وافغانستان سال پر بار، سال پیروزی، سال پیشرفت و رسیدن به مدارج بلند ترقی می خواهم

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
yunusmehrin
yunusmehrin

ای دوست به محنت جداییت قسم      بیگانه نیم به اشناییت قسم                                        از اهل وفا نه یی که گویم به وفا       مشتاق توام به بیوفاییت قسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید