لحظه  بروز رسانی 
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

تلخ ترین احساسات را به من هدیه دادی ولی خاطرم هست

تلخ ترین احساسات را به من هدیه دادی
ولی خاطرم هست که

هرچه از دوست رسد نکوست


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

keyvan-nb1392/06/14 - 13:47نیمه ی گمشده ام آخر کیست.این سئوالیست که با

keyvan-nb
1392/06/14 - 13:47
نیمه ی گمشده ام آخر کیست...

این سئوالیست که با خود دارم...

نیمه ی گمشده ام یک سیب است.. که زباغ ازلی می اید...

نیمه ی گمشده ام یک آهوست.. و چه چشمان سیاهی دارد..

نیمه ی گمشده ام یک دریاست.. چقدر موج و تلاطم دارد..

چه قدر جذر و چقدر مد.. چه قدر آبی روشن دارد..

نیمه ی گمشده ام یک رود است.. از کنار دل من میگذرد...  و ترش میسازد!

بهوای دل سودا زده اش...

نیمه ی گمشده ام یک سنگ است.. همچو من سخت و بسی دلتنگ است..

نیمه ی گمشده ام یک بید است.. که بمجنون صفتی مشهور است..

نیمه ی گمشده ام یک فصل است.. که همه فصل خدا را دارد..

نیمه ی گمشده ام یک ساز است... و صدای نی مجنون دارد..

و صدای دل پر درد زمان .. که برای دل من میخواند..

سیرت و صورت زیبا دارد.. ولی  گه گاه دلش میگیرد..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

اين‌كه دلتنگ توام اقرار مي‌خواهد مگر؟ اين‌كه از من دلخوري انكار

اين‌كه دلتنگ توام اقرار مي‌خواهد مگر؟
اين‌كه از من دلخوري انكار مي‌خواهد مگر؟

وقت دل كندن به فكر باز پيوستن مباش
دل بريدن وعده ديدار مي‌خواهد مگر؟

عقل اگر غيرت كند يك بار عاشق مي‌شويم
اشتباه ناگهان تكرار مي‌خواهد مگر؟

من چرا رسوا شوم يك شهر مشتاق تواند
لشكر عشاق پرچم‌دار مي‌خواهد مگر؟

با زبان بي‌زباني بارها گفتي: برو!
من كه دارم مي‌روم! اصرار مي‌خواهد مگر؟

روح سرگردان من هر جا بخواهد مي‌رود
خانه ديوانگان ديوار مي‌خواهد مگر؟

مشاهده همه ی 3 نظر
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

تو هم برو!!! مبادا از آنان که تنهایم گذاشتند جا بمانی.!

تو هم برو!!!
مبادا از آنان که تنهایم گذاشتند جا بمانی...!

مشاهده همه ی 9 نظر
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

نیمه ی گمشده ام آخر کیست. این سئوالیست که با

نیمه ی گمشده ام آخر کیست...

این سئوالیست که با خود دارم...

نیمه ی گمشده ام یک سیب است.. که زباغ ازلی می اید...

نیمه ی گمشده ام یک آهوست.. و چه چشمان سیاهی دارد..

نیمه ی گمشده ام یک دریاست.. چقدر موج و تلاطم دارد..

چه قدر جذر و چقدر مد.. چه قدر آبی روشن دارد..

نیمه ی گمشده ام یک رود است.. از کنار دل من میگذرد...  و ترش میسازد!

بهوای دل سودا زده اش...

نیمه ی گمشده ام یک سنگ است.. همچو من سخت و بسی دلتنگ است..

نیمه ی گمشده ام یک بید است.. که بمجنون صفتی مشهور است..

نیمه ی گمشده ام یک فصل است.. که همه فصل خدا را دارد..

نیمه ی گمشده ام یک ساز است... و صدای نی مجنون دارد..

و صدای دل پر درد زمان .. که برای دل من میخواند..

سیرت و صورت زیبا دارد.. ولی  گه گاه دلش میگیرد..

پس کمی اشک ز خود میبارد..

نیمه ی گمشده ام یک دست است...پر زگلهای شقایق شده است...

پر ز عطر است و از سنبل. پ ز خواب گل مریم شده است...

نیمه ی گمشده ام مهتاب است... که شب تار بهم می پوید..

نیمه ی گمشده ام یک تنهاست.. که دلی پر زشکایت دارد..

و کسی را به نفس میخواهد... که باو راز و غم دل گوید

 

یه شعر سالیان دور تو یه سر رسید قدیمی.. زمانی که احساسی بود برای همدلیها...

و امروز که در میابیم نیمه های گمشده همچنان گم میمانند... چرا و بچه جهت... خدا میداند....

مشاهده همه ی 2 نظر
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

نیمه ی گمشده ام آخر کیست. این سئوالیست که با

نیمه ی گمشده ام آخر کیست...

این سئوالیست که با خود دارم...

نیمه ی گمشده ام یک سیب است.. که زباغ ازلی می اید...

نیمه ی گمشده ام یک آهوست.. و چه چشمان سیاهی دارد..

نیمه ی گمشده ام یک دریاست.. چقدر موج و تلاطم دارد..

چه قدر جذر و چقدر مد.. چه قدر آبی روشن دارد..

نیمه ی گمشده ام یک رود است.. از کنار دل من میگذرد...  و ترش میسازد!

بهوای دل سودا زده اش...

نیمه ی گمشده ام یک سنگ است.. همچو من سخت و بسی دلتنگ است..

نیمه ی گمشده ام یک بید است.. که بمجنون صفتی مشهور است..

نیمه ی گمشده ام یک فصل است.. که همه فصل خدا را دارد..

نیمه ی گمشده ام یک ساز است... و صدای نی مجنون دارد..

و صدای دل پر درد زمان .. که برای دل من میخواند..

سیرت و صورت زیبا دارد.. ولی  گه گاه دلش میگیرد..

پس کمی اشک ز خود میبارد..

نیمه ی گمشده ام یک دست است...پر زگلهای شقایق شده است...

پر ز عطر است و از سنبل. پ ز خواب گل مریم شده است...

نیمه ی گمشده ام مهتاب است... که شب تار بهم می پوید..

نیمه ی گمشده ام یک تنهاست.. که دلی پر زشکایت دارد..

و کسی را به نفس میخواهد... که باو راز و غم دل گوید

 

یه شعر سالیان دور تو یه سر رسید قدیمی.. زمانی که احساسی بود برای همدلیها...

و امروز که در میابیم نیمه های گمشده همچنان گم میمانند... چرا و بچه جهت... خدا میداند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

دل میبندم به یک حباب ، بعد . دل دل میکنم

دل میبندم به یک حباب ، بعد ... دل دل میکنم نترکد ...!!

مشاهده همه ی 3 نظر
keyvan-nb
خوشتیپخوشتیپ
keyvan-nb

از یه جایی به بعد . . . فقط یه


از یه جایی به بعد . . .
فقط یه حس داری حس بی تفاوتی
نه از دوست داشتن ها خوشحال میشی
و نه از دوست نداشتن ها ناراحت

از یه جایی به بعد . . .
توی هیجان انگیز ترین لحظه ها هم
فقط نگاه می کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید