لحظه  بروز رسانی 
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

زن به شوهر: من 5 دقیقه میرم خونه اقدس خانوم

زن به شوهر: من 5 دقیقه میرم خونه اقدس خانوم باهاش حرف بزنم
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تو هر نیم ساعت برو به غذا سر بزن

مشاهده همه ی 20 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

خانمای عزیز گروه. اگر پست خنده دار ندارید. .

خانمای عزیز گروه... اگر پست خنده دار ندارید...
.
.
.
.
.
عکس دوران راهنماییتونو که سیبیل داشتینو بذارید یکم بخندیم...!

مشاهده همه ی 8 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

ﺗﺎﺯﮔــﯿﺎ ﺣﺲ ﻣﯿـﮑـﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﻬﻢ

ﺗﺎﺯﮔــﯿﺎ ﺣﺲ ﻣﯿـﮑـﻨﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﺑﻬﻢ ﺑﺪ ﻭ ﺑﯿﺮﺍﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻋﺮﺑﯽ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.ﻫﻤﺶ ﻣﯿﮕﻦ ﻓﺘﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﺎﻟﻘﻴﻦ


ﻋــﺮﺑﯽ ﺑﻠـﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ آخه
ینی چی؟؟؟؟

مشاهده همه ی 6 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ . ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﯿﻨﮓ

ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ .
ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﻫﻪ ﻣﯿﮕﻪ : ﺟﯿﻨﮓ ﺟﻮﻧﮓ.
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﮔﻔﺖ ﻫﻮﺍ ﺧﻮﺑﻪ ... ﻋﺸﻖ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ..
ﺩﯾﺪﻥ ﯾﺎﺭ.. ﺩﻟﻢ ﺍﻭﻧﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : وااا ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﻤﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩ؟
....
بعد ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ
ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ
ﺷﺠﺮﯾﺎﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﯾﯿﯽﯾﯽ
ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ هاهاهایییییییی های های های های
ﻫﯿﯿﯿﯽ ﻫﯿﯿﯿﯿﯽ ﻫﻮﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎ ﻫﺎﻻﯼ ﻫﻮﺍ ﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻫﺎﻩ ﺣﯽ
ﺣﻪ ﺣﻪ ﺣﺤﺤﺤﺤﺤﺤﻪ ﻫﺎﯼ ﻫﯽ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ
ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﺎﯼﯾﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺩﻝ !!!!!!!!!
ﮊﺍﭘﻨﯿﻪ : ﭼﯽ ﮔﻔﺖ؟
ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﻪ : ﻫﻨﻮﺯ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﮕﻔﺘﻪ!!!

مشاهده همه ی 8 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﭼﻨﺪ

ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﭘﺴﺮﻩ ﺗﻮ ﺻﻒ ﻧﻮﻧﻮﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﭘﺮﺳﯿﺪﻩ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺟﻠﻮﯼ ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟
ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﻔﺘﻪ :
ﺩﻭ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻧﺪﺍﺭﻡ ،ﻣﺎ ﺗﻮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﺻﻼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﻬﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

یادش بخیر بچگی ها چقد ساده بودیم! نیم ساعت دست به

یادش بخیر بچگی ها چقد ساده بودیم!


نیم ساعت دست به سینه مینشستیم تا مبصر اسممون رو جزء خوبها بنویسه!


بعدم معلم میومد بدون توجه به اسم ها تخته روپاک میکرد!وچقدراسکل تر بودیم که زنگ بعدی هم دست به سینه مینشستیم!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ: . . . .

ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺩﻭ ﺟﻦ ﺩﺭ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-ﻓﯿﻠﻢ ﺩﺧﺘﺮﺑﺪﻭﻧﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ۲ ﺭﻭ ﺩﯾﺪﯼ؟
- ﻧﻪ ﺗﻮ ﺩﯾﺪﯼ؟
-ﺁﺭﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ،ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪﻡ ﺗﺎ ﺩﻭﻫﻔﺘﻪ
ﻓﮑﺮﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻣﻪ
-ﻣﻦ ﺷﻨﯿﺪﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺷﺒﺎ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﻻ
ﺳﺮﻣﻮﻥ ﻧﮕﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﮑﻨﻦ
- ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﺭﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮﺩ
- ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻥ ﺧﺮﺍﻓﺎﺗﻪ
- ﺍﺻﻸ ﺑﯿﺎ ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﻢ ﺍﺯﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯼ ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ ﻧﺰﻧﯿﻢ

مشاهده همه ی 4 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

دختر و پسرا بياين شخصيت کارتونيتونو پيدا کنيد خانمها  فروردین:راپونزل

دختر و پسرا بياين شخصيت کارتونيتونو پيدا کنيد


خانمها 
فروردین:راپونزل
اردیبهشت:نل
خرداد:دخترک کبریت فروش
تیر:شنل قرمزی
مرداد:فیونا
شهریور:آناستازیا
مهر:بند انگشتی
آبان:خاله ریزه
اذر:سفید برفی
دی:سیندرلا
بهمن:آلیس در سرزمین عجایب
اسفند:پری دریاییآقایون 
فروردین:هرکول
اردیبهشت:ژال وال ژان
خرداد:رابین هود
تیر:مت
مرداد:شرک
شهریور:پت
مهر :پسر شجاع
ابان:لوک خوش شانس
اذر:سوباسا آزارا
دی:بت من
بهمن:تارزان
اسفند:علی بابا

مشاهده همه ی 12 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓ

ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨ ℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦ
ﮧﮩﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ ﮧﮨℓ
ﮦℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮧﮨℓﮦﮧﮨℓﮧﮩﮨℓﮦℓﮧﮨℓﮦ
آقا این جوک رو تو گروه دکترا دیدم ، خودشون که خیلی میخندیدند !!!
بخندین کلاس داره:v :)))

مشاهده همه ی 1 نظر
keyvan
آروم و عادیآروم و عادی
keyvan

من حداقل15 حقیقت رو راجع به شما میدونم . .

من حداقل15 حقیقت رو راجع به شما میدونم:p
. . . . ...  میگی نه برو پایین    
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.الان توی اینترنتی  
2. الان به مانیتور زل زدی 
3. یک انسان هستی  
4.الان داری پست منو میخونی  
5.تو نمیتونی با زبون بیرون بگی ژ 7.الان داری امتحان میکنی 8.الان خنده ات گرفت 9.اصلا ندیدی که عدد 6 رو جا انداخته ام 10. الان چک کردی ببینی واقعا جا انداختم عدد 6 رو یا نه 11:p . الان باز خندیدی 
12. نمیدونی که من یه عدد رو هم چند بار نوشتم 13. الان چک کردی ببینی کدومه 14. پیداش نکردی و داری فحشم میدی 15. ولی نمیدونی که منم دارم به تو میخندم چون منظورم عدد 1 بود که 8 بار تا الان نوشت    برم بگم مامانم اسفند دود کنه الان چشم میخولم 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید