لحظه  بروز رسانی 
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

برای هر کسی یک اسم تویِ زندگیش هست که تا ابد

برای هر کسی یک اسم تویِ زندگیش هست که تا ابد هر جایی اون رو بشنوه ناخودآگاه برمیگرده به همون سمت
یا از روی ذوق
یا از روی حسرت
یا از روی نفرت

مشاهده همه ی 11 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

جانا من در هر پلکی یک بار دیدنت را می بازم

جانا من در هر پلکی یک بار دیدنت را می بازم....

مشاهده همه ی 11 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

جانا دل در غمِ عشق تو رسوای جهان تا کِی؟

جانا دل در غمِ عشق تو رسوای جهان تا کِی؟

جانا دل در غمِ عشق تو رسوای جهان تا کِی؟....

مشاهده همه ی 8 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

من تو را دوست دارم تو او را او

من تو را دوست دارم
تو او را
او هم او را....


و این چنین است که همه ما تنهاییم....

مشاهده همه ی 12 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

جانا ببین که دل پر از شوق رهایی سـت ولی ممکن

جانا ببین که دل پر از شوق رهایی سـت ولی ممکن نیست....

مشاهده همه ی 13 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

زندگی دست به دست میشود و انسان هرگز به تمام نمیمیرد

زندگی دست به دست میشود و انسان هرگز به تمام نمیمیرد
شخص او میرود و جوهر زندگی او در پیکری و جامه‌ای دیگر حلول می‌کند.
ما امروز میراث‌دار بسیار مردمانیم که آمدند و به ما سپردند و رفتند
تا ما به که بسپاریم.....

مشاهده همه ی 3 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

خوشا آنان که یار باوفا دارند

خوشا آنان که یار باوفا دارند....

مشاهده همه ی 8 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

از اونی که کمی با بقیه فرق داشت چه خبر.؟

از اونی که کمی با بقیه فرق داشت
چه خبر..؟

مشاهده همه ی 11 نظر