لحظه  بروز رسانی 
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

مشاهده همه ی 13 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

عزیز دلم در قبر که خوابیدم به پهلوی راست

عزیز دلم در قبر که خوابیدم به پهلوی راست

عزیز دلم
در قبر که خوابیدم به پهلوی راست
گوش می چسبانم به خاک و منتظر شنیدن گامهایت میمانم
فاتحه بهانه است ، فقط بیا...

مشاهده همه ی 11 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

كجايی؟ حالِ خوبِ اولين ديدار

كجايی؟ حالِ خوبِ اولين ديدار

كجايی؟
حالِ خوبِ اولين ديدار...

مشاهده همه ی 8 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

روزگاری هم اگر دیوانه‌ات بودم گذشت

روزگاری هم اگر دیوانه‌ات بودم گذشت...

مشاهده همه ی 7 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

جانا گر قیامت قصه باشد من کجا بینم تو را.؟‌!

جانا گر قیامت قصه باشد
من کجا بینم تو را...؟‌!

مشاهده همه ی 14 نظر