لحظه  بروز رسانی 
علی
علی

هیچگاه درک نکردم چرا کافری که بیمار میشود دچار عذاب الهی

هیچگاه درک نکردم

چرا کافری که بیمار میشود دچار عذاب الهی شده و مسلمانی که بیمار میشود دچار آزمون الهی!
مرض که یکی ست
شاید تفاوت در نگرش انسانهاست....

مشاهده همه ی 4 نظر
علی
علی

تقدیم به بانوی جوان خاطره جهنم کجاست بانو ؟ دنیایت آن

تقدیم به بانوی جوان خاطره

جهنم کجاست بانو ؟
دنیایت آن لحظه جهنم است که در آغوش کسی هستی که به او حسی نداری
یا دنیایت آن لحظه جهنم است که در حسرت آغوش کسی به سر میبری
نه !
دنیایت آن لحظه جهنم است که در آغوش عشقت هستی اما میدانی عشق او نیستی
حواست کجاست بانو؟
این روزها عشقی وجود ندارد
بانو نکند دلت را خوش کنی به عشق کسی که از عشق فقط ..... میفهمد
این عشق نیست بانو ساقه خشک هوس است که میپیچد دور تنت
نفس نکش بانو
دل نسپر به صدای نفسهایش که روزی چشمانت خیس میشود
دل نسپر به خنده هایش بانو فکر کن به سنگ بودنش
به بی محلی هایش
آن وقت میبینی بیشتر از آنچه لیاقتش را داشت در دلت جا گرفته

نظرات برای این پست غیر فعال است
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

دنیای دستها از هر دنیایی بی وفاتر است ! امروز

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

دنیای دستها از هر دنیایی بی وفاتر است !

امروز دستهایت را میگیرند قصه ی عادت که شدی همان دستها را برایت

تکان میدهند

مشاهده همه ی 9 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و نفهمیده باشی

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

سخت است ببازی تمام احساس پاکت را و نفهمیده باشی اصلا دوستت داشته


مشاهده همه ی 2 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

در اعماق ذهنم خاکت کردم ، جایی که حتی معجزه

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

در اعماق ذهنم خاکت کردم ، جایی که حتی معجزه هم نمیتواند پیدایت کند

مشاهده همه ی 3 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

کاش از این فاصله حس میکردی لحظه هایم همه از

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

کاش از این فاصله حس میکردی لحظه هایم همه از دوری تو دلگیرند

مشاهده همه ی 7 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

عزیز دلم به اندازه ی هر دقیقه که از تو

جداکننده متن.www.shabhayetanhayi.ir (17)

عزیز دلم

به اندازه ی هر دقیقه که از تو دورم دلم هزار دقیقه پیش توست

مشاهده همه ی 6 نظر
آتیلا ❤ ارشد گندمزار عشق ❤
آروم و عادیآروم و عادی
آتیلا ❤ ارشد گندمزار عشق ❤

من تنها نیستم اشک هایم را دارم اشکهایی که از

من تنها نیستم اشک هایم را دارم اشکهایی که از غم تو

برگونه هایم جاری است!!

من تنها نیستم لحظه ها را دارم لحظه هایی که یکی

پس از دیگری عاشقانه می میرند تاحجم فاصله را کم رنگ تر کنند!!!

من تنها نیستم چرا که خیالت حتی یک نفس از من غافل نمیشود...

چقدردوست دارم لحظه هایی را که دلتنگ چشمانت می شوم!!!

هرلحظه دوریت برایم یک دنیا دلتنگی است و چقدرصبور است دل من

مشاهده همه ی 7 نظر