لحظه  بروز رسانی 
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

وَ قسم به حقارتِ واژه و شکوهِ سکوت که گاهی شرحِ

وَ قسم به حقارتِ واژه و شکوهِ سکوت که گاهی شرحِ

وَ قسم به حقارتِ واژه و شکوهِ سکوت که گاهی شرحِ حالِ آدمی ممکن نیست...

مشاهده همه ی 6 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

"دنیا نمی‌ارزد به رنج پلک‌هایت."

مشاهده همه ی 13 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

عزیز دلم در قبر که خوابیدم به پهلوی راست

عزیز دلم در قبر که خوابیدم به پهلوی راست

عزیز دلم
در قبر که خوابیدم به پهلوی راست
گوش می چسبانم به خاک و منتظر شنیدن گامهایت میمانم
فاتحه بهانه است ، فقط بیا...

مشاهده همه ی 11 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

كجايی؟ حالِ خوبِ اولين ديدار

كجايی؟ حالِ خوبِ اولين ديدار

كجايی؟
حالِ خوبِ اولين ديدار...

مشاهده همه ی 8 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

روزگاری هم اگر دیوانه‌ات بودم گذشت

روزگاری هم اگر دیوانه‌ات بودم گذشت...

مشاهده همه ی 7 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

جانا گر قیامت قصه باشد من کجا بینم تو را.؟‌!

جانا گر قیامت قصه باشد
من کجا بینم تو را...؟‌!

مشاهده همه ی 14 نظر
خاطره
آروم و عادیآروم و عادی
خاطره

باید خدا را به زمین بیاورم دستانش را بگیرم

باید خدا را به زمین بیاورم
دستانش را بگیرم
ببرم کنارِ بیقراریِ آدم ها
می خواهم ببیند حال و روز آدم ها را
می خواهم بپرسم چرا کاری نمی‌کند؟!
می‌خواهم بفهمم پس کجا به آخر می‌رسد این چرخه‌ی درد؟
حال زمین اصلا خوب نیست،
من باید بروم
باید خدا را به زمین بیاورم ...

مشاهده همه ی 8 نظر