بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی …

تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

مشاهده همه ی 1 نظر
♡A♡¿¡
شیطونشیطون
♡A♡¿¡
138833287765872.jpg

خنده هات 

پیشکش همون حرومزاده ای ک تورو از من گرفت 

فقط خواهشا

وقتی رید بهت 

دیگه بر نگرد

مشاهده همه ی 7 نظر
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

  

می نشینم رویِ ایوانِ

با دو استکانِ چای

آری فقط با دو استکانِ چای

می‌نشینم به انتظار

فکر می‌کنم

فکر می‌کنم و تکرار می‌کنم

تو می‌آیی

تو می‌آیی…

مشاهده همه ی 1 نظر
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

ﻭﺍﻛﻨﺶ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ:
ﭘﺴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ:ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﺵ...
ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی:ﺗﻠﻔﻦﻭ ﻣﺎﭺ ﻣﻴﻜﻨﻪ
ﭘﺴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ: 
*141*1#
:l
11319527896752224882.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر