لحظه  بروز رسانی 
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

گفته باشم … من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

گفته باشم …

من درد میکشم اما تو چشمهایت را ببند،

سخت است بدانم میبینی و بی خیالی …

تویی که روزگاری برایم درمان بودی ..

مشاهده همه ی 1 نظر
♡A♡¿¡
شیطونشیطون
♡A♡¿¡

خنده هات  پیشکش همون حرومزاده ای ک تورو از من گرفت 

خنده هات  پیشکش همون حرومزاده ای ک تورو از من گرفت 

خنده هات 

پیشکش همون حرومزاده ای ک تورو از من گرفت 

فقط خواهشا

وقتی رید بهت 

دیگه بر نگرد

مشاهده همه ی 7 نظر
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

   می نشینم رویِ ایوانِ با دو استکانِ چای آری

  

می نشینم رویِ ایوانِ

با دو استکانِ چای

آری فقط با دو استکانِ چای

می‌نشینم به انتظار

فکر می‌کنم

فکر می‌کنم و تکرار می‌کنم

تو می‌آیی

تو می‌آیی…

مشاهده همه ی 1 نظر
خواب آلودخواب آلود
@khadijehmohammadi

ﻭﺍﻛﻨﺶ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ:

ﻭﺍﻛﻨﺶ ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﺷﻮﻥ:
ﭘﺴﺮ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ:ﺗﻠﻔﻦ ﻭ ﺑﻐﻞ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻭ ﻣﻴﺮﻩ ﺗﻮ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﺵ...
ﭘﺴﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮی:ﺗﻠﻔﻦﻭ ﻣﺎﭺ ﻣﻴﻜﻨﻪ
ﭘﺴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ: 
*141*1#
:l
11319527896752224882.jpg

مشاهده همه ی 4 نظر