لحظه  بروز رسانی 
farzin69
شیطونشیطون
farzin69

دستو داده اند شیشه هارا دوجداره بسازند دیگر صدای برخورد

دستو داده اند شیشه هارا دوجداره بسازند
دیگر صدای برخورد باران به پنجره نمی آید
یاد اشکهای بی صدای خودم افتادم...
thumb_HM-2013479019955813951376482691.44

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farzin69
شیطونشیطون
farzin69

خدایا گفتی از رگ کردن به من نزدیکتری

خدایا
گفتی از رگ کردن به من نزدیکتری...

این حرف ها در درک و شعورمن نیست...

یک لحظه بیا پایین بغلم کن....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farzin69
شیطونشیطون
farzin69

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ |:

ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩﻥ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻥ |:
ﻣﯿﮕﯽ ﻧﻪ ﻧﮕﺎ ﮐﻦ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺘﻮﻥ ﭼﻨﺪﻩ؟

مشاهده همه ی 2 نظر
farzin69
شیطونشیطون
farzin69

به زن حميد ميگن يک بوس ميدي ؟

به زن حميد ميگن يک بوس ميدي ؟
.
.
.
.
ميگه حمييييييييد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ميگه بده خانم تبرکه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
farzin69
شیطونشیطون
farzin69

یوسف در چاه افتاد و من در نت. او عزیز

یوسف در چاه افتاد و من در نت..

او عزیز مصر شد..

و من عزیز دل همه بچه های نت. . .

چه کنیم دیگه محبوبیته... :))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید