لحظه  بروز رسانی 
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور: اعطای

 لینک
پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور: اعطای

پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور:
اعطای نمایندگی رایگان فلافل سلف سرویس پاتوق
و
آموزش خمیر فلافل
جهت اطلاعات بیشتر به سایت پاتوق مراجعه نمایید

www.patoghfood.ir

یا روی لینک بالا کلیک نمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور

 لینک
پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور

{-w6-} پاتوق برند ثبت شده فلافل سلف سرویس در کشور {-w6-}

به پاتوق بپیوندید.

insta : patoghfoodd

telegram : @patoghfood

برای رفتن به سایت روی لینک بالا کلیک بفرمایید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

معلم : هرکی سوال بعدی منو جواب بده میتونه بره

 لینک

معلم :
هرکی سوال بعدی منو جواب بده میتونه بره خونه . . .
شاگرد کیفشو از پنجره میندازه بیرون !
معلم با عصبانیت :
کی اون کیفو انداخت بیرون ؟
من بودم آقا ، خداحافظ

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

استفاده ی کاربردی وووووو بهینه از آفتابه

 لینک
استفاده ی کاربردی وووووو بهینه از آفتابه

استفاده ی کاربردی وووووو بهینه از آفتابه {-w38-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

حتما ببیند ارزش دیدنو دارهههههه

 لینک
‏ارباب حلقه ها چیه بابا! ایشون مادر حلقه هاست حتما ببینید

حتما ببیند ارزش دیدنو دارهههههه

{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}{-37-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

مشاهده همه ی 1 نظر
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید

 لینک
برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

برای پیوستن به کانال تلگرام

 لینک
زهرترک شد بدبخت

{-w38-} {-18-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

برای پیوستن به کانال تلگرام

 لینک
برای پیوستن به کانال تلگرام

{-46-} {-46-} {-33-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

برای پیوستن به کانال تلگرام

 لینک
کار به لگدی که میزنه ندارم اخه اونجا جای نشستنه مگه

{-33-} {-33-} {-18-} {-18-} {-18-} {-18-}{-18-}{-18-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
khande_patogh
خوشحالخوشحال
khande_patogh

جای دنج و با حال داشتن دماغ گیر

 لینک
جای دنج و با حال داشتن دماغ گیر

جای دنج و با حال

داشتن دماغ گیر و ... الزامی {-w1-}

_ برای پیوستن به کانال تلگرام روی لینک بالا کلیک کنید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید