لحظه  بروز رسانی 
Mohammad
عاشقعاشق
Mohammad

دربی چیه؟ همون جشن قهرمانی پرسپوليس

دربی چیه؟ همون جشن قهرمانی پرسپوليس

دربی چیه؟ همون جشن قهرمانی پرسپوليس {-106-}{-111-}{-113-}{-119-}{-124-}

مشاهده همه ی 2 نظر
Mohammad
عاشقعاشق
Mohammad

ما خــــردادی آ . مهربونیـــم. . چون قلبمون بزرگـــــــــــ ــــه ما

ما خــــردادی آ . مهربونیـــم. . چون قلبمون بزرگـــــــــــ ــــه ما

ما خــــردادی آ ... مهربونیـــم.... ............... چون قلبمون بزرگـــــــــــ ــــه ما خــــردادی آ ... حسود نیستیم......... ...چون دلمون بزرگـــــــــــ ــــه ما خــــردادی آ ... خسیس نیستیم........چون جیبمون بزرگـــــــــــ ــــه ما خــــردادی آ ... خوش صحبتیـم........ ...چون حرفمون بزرگـــــــــــ ـــه ما خــــردادی آ ... بـــرترینیم.... چون خدامون بزرگــــــــــــــــــه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Mohammad
عاشقعاشق
Mohammad

چیزی که خدا به آدم نداده رو نمیشه

چیزی که خدا به آدم نداده رو نمیشه


چیزی که

خدا به آدم نداده رو نمیشه ،

از بازار خرید


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید