لحظه  بروز رسانی 
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$
10450166_542905729142288_982692227719259219_n.jpg

یـــکی از همیـــــــن روزهــــــــــا
بایـــد خدا را صدا بــــــــــزنم
یک میــــــــز دو نفــــــــره
دو صنـــــــــدلــی
یــــــــکی مـــــــن
یـــــــــکی خــــــدا
حــــــرف نمـــــــیزنم
نـــــــگاهم کافیــــــست
میـــــــــدانم
برایـــــــــم اشــــــــک می ریــــــــزد!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$


گل,عکس گل,عکس گل زیبامــَرا

جــُدا کــن ٬

از اهلِ زمـیــن !

دستَــم را بـگـیــر …

مـیــخـو اهــم ٬ در دنـیــایِ آرامِــــ تـــُو

مــیــان نفــس هــایــــت

آرامـــ بـگـیــرمـــ . . .
مشاهده همه ی 2 نظر
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

برای خــــ✘ــــودت زندگی کن و لذت ببر ...

به جهنم که رفــــــ★ــــــت ، بی لیـــــდــــاقت بود

کسی که تو را دوست داشته باشد ، با تو میماند

برای داشتنت میجنگـــــ۞ـــــد

اما اگر دوستت نداشته باشد به هر بهانه ای مـــ✿ــــیرود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

بــــرفـــ بـــاشــــد
بــــــ ـــــاران . . .
یــــ ا آفـــتــابــــ . . .
چــ تـــر نــمــ ــی خــواهــم!
بــگــــو مــعنــی لـــغـــاتـــ را
از نــــو بــنــویــــســنــد . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

اخــم هـای تــــــو

بــالا تـرین لذت دُنیـــاست

ای بَهانه ی تَمام لـوس شدن هـای مَــن !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
نیلو _$-------**-------فر$
آروم و عادیآروم و عادی
نیلو _$-------**-------فر$

درزندگی نه گل باش که اسیر خاک شوی.

نه باران باش که به خاک بیفتی.

خاک باش که گل از توبروید.

وباران به خاطر توببارد..


مشاهده همه ی 2 نظر