لحظه  بروز رسانی 
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌ دوست

 لینک

آن هنگام که مرا ناخواسته به دنیا آوردند گفتتد:‌

دوست بدار

و حال که دوست می دارم

می گویند:

فراموش کن

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

هر صبح که چشم باز می کنم نیستی

 لینک

هر صبح

که چشم باز می کنم

نیستی

تو پای بودنت همیشه لنگ می زند

و من پای رفتنم

عزیز جانم

برگرد

من برایت

دل قربانی کرده ام!

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

سر پل صراط یقه ات را می گیرم نترس

 لینک

سر پل صراط

یقه ات را می گیرم

نترس

می خواهم آخرین لحظه هم

ببوسمت.

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

می‌خواهی من را به بی‌خبری از خودت عادت

 لینک

می‌خواهی

من را

به بی‌خبری از خودت

عادت بدهی ؟

من

به بی‌خبری از تو

عادت نمی‌کنم به نبودنت عادت نمی‌کنم به بودنت عادت نمی‌کنم

من

فقط می‌توانم

عاشق بشوم

که شده‌ام

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

بهترین نقاش دنیا هم که باشی زیباترین انتظار را

 لینک

بهترین نقاش دنیا هم که باشی

زیباترین انتظار را

چشم ها می کشند

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

باور نمی کنم مردی که از راه دور بوسه

 لینک

باور نمی کنم

مردی که از راه دور

بوسه می نوشت

درجنگی میان کشورهای مان

تفنگش را سمتم نشانه بگیرد

باور نمی کنم

خوشبختی ام

به مرز نرسیده

گلوله خورده است

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

آدمی به خاطر قلبی که شکسته است قهر کردن را

 لینک

آدمی به خاطر قلبی که شکسته است

قهر کردن را برای خودش دست و پا کرده

وقتی می بیند

نمی تواند که ببخشد

سکوت را اختیار می کند

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

“گلم” که صدایت می کنم شمعدانی چه اخمی

 لینک

گلم

که صدایت می کنم

شمعدانی

چه اخمی می کند!

مانده ام “جانم” را

چقدر آهسته بگویمت

که هم تو بشنوی

و هم آب از دل هیچ گنجشکی

تکان نخورد.

 

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ابوالفضل گرشاسبی
شادشاد
ابوالفضل گرشاسبی

باران می‌آید و قارچ‌ها مثلِ قارچ سر و کلّه‌شان

 لینک

باران می‌آید

و قارچ‌ها مثلِ قارچ

سر و کلّه‌شان پیدا می‌شود!

امّا تو…؛ تو چند بارانِ دیگر

دوباره سر از خاک برمی‌داری؟

... نرم افزار حسابداری خبره ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید