لحظه  بروز رسانی 
faezeh
لوسلوس
faezeh

بی خیالی از صفات بارز من ! یعنی تو

بی خیالی از صفات بارز من !
یعنی تو نمی دونی ؟؟؟؟؟؟
{-w5-}

مشاهده همه ی 10 نظر
faezeh
لوسلوس
faezeh

عشق !! وابستگی !! محبت !! اینا

عشق !!
وابستگی !!
محبت !!
اینا همه مفهوم دوست داشتن رو می دن
اگه نمی تونید نه وابسته بشید نه وابسته کنید
عشق یه کش 2 طرفه است وقتی 1 نفر از یه طرف کش خارج می شه همه صدمه رو اون طرف می خوره
حالا صدمه می تونه خاطرات باش
پس نکید
خواهشا نه عاشق کنید نه وابسته
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}{-w17-}

مشاهده همه ی 14 نظر