لحظه  بروز رسانی 
ali
ali
پست شماره 311114902 از ali

..........

مشاهده همه ی 13 نظر
ali
ali

بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوستگاهی همین

بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوستگاهی همین

بگذار سر بــه سینه ی من در سکوت ، دوست
گاهی همین قشنگ ترین شکل گفت و گوست

بگذار دست های تـــو با گیسوان من
سربسته باز شرح دهند آنچه مو به موست

دلواپس قضاوت مردم نباش ، عشق
چیزی که دیر می برد از آدم آبروست!

آزار می رسانــم اگـــر خشمگیــن نشو
از دوستان هرآنچه به هم می رسد ، نکوست

من را مجال دلخوشی بیشتر نداد
ابری که آفتاب دمی در کنار اوست

آغــوش وا کن ابر! مرا در بغـل بگیــر!
بارانی ام شبیه بهاری که پیش روست

مشاهده همه ی 11 نظر
ali
ali

عشق من . . .سادگیم را . . . یکرنگی ام

عشق من . . .سادگیم را . . . یکرنگی ام

عشق من . . .

سادگیم را . . .

یکرنگی ام را . . .

به پای حماقتم نگذار . . .

خودم انتخاب کردم که ساده باشم و دیگران را دور نزنم . . .

وگرنه بد بودن و فریب دادن دیگران آسانترین کار دنیاست . . .

بلد بودن نمیخواهد . . .

مشاهده همه ی 3 نظر
ali
ali

خدا را دوست بدار !! حداقلش این است که میدانی کسی

خدا را دوست بدار !! حداقلش این است که میدانی کسی

خدا را دوست بدار !!

حداقلش این است که میدانی کسی را دوست داری که روزی به او میرسی…

مشاهده همه ی 3 نظر
ali
ali

این روزها ورقهای دفتر زندگی ام بسی زیبا شده اندزیبایی بغض

این روزها ورقهای دفتر زندگی ام بسی زیبا شده اندزیبایی بغض

این روزها ورقهای دفتر زندگی ام بسی زیبا شده اند

زیبایی بغض های پنهان در گلو و اشکهای روان روی بالش به نقاشی  های دفترم رنگ و جلوه ی عجیبی بخشیده اند...

چقدر زیبا شده اند ...

ورق زدن هر روزه ی این دفتر برایم عادتی شده ک اگر لحظه ای ازان غافل شوم روزم را به سیاهی شب یکی میکند...

دلم یک پاکن میخواهد...تا تمامشان را پاک کنم...یا نه...شاید دلم مدادی برنگ دیگری میخواهد تا تمام ورق های باقی مانده ی دفترم را پر از یادش کنم...نقاشی های زیبا تر زیبایی را بر تن پاک روزهایم ترسیم کنم...اما کو؟ کجاست ان مداد ؟ در ویترین کدامین فروشگاه میتوان یافتش؟

آه ه ه ه ه ....

خسته ام ...خسته از رنگ های تکرااری...

دلم رنگ بیرنگی را میخواهد...

مشاهده همه ی 6 نظر
ali
ali

راستی خدا دلم هوای دیروز را کرده هوای روزهای

راستی خدا دلم هوای دیروز را کرده هوای روزهای

راستی خدا

دلم هوای دیروز را کرده

هوای روزهای کودکی را

دلم میخواهد مثل دیروز قاصدکی بردارم
 
آرزوهایم را به دستش بسپارم تا برای تو بیاورد

دلم میخواهد دفتر مشقم را باز کنم و دوباره تمرین کنم الفبای زندگی را

میخواهم خط خطی کنم تمام آن روزهایی که دل شکستم و دلم را شکستند

دلم میخواهد این بار اگر معلم گفت در دفتر نقاشی تان هر چه میخواهید بکشید
این بار تنها و تنها نردبانی بکشم به سوی تو

دلم میخواهد این بار اگر گلی را دیدم

آن را نچینم

دلم میخواهد …

راستی خدا!
 
می شود باز هم کودک شد؟؟؟؟

مشاهده همه ی 12 نظر
ali
ali

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند بهار نزدیک

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند بهار نزدیک

ثانیه ها و دقیقه ها از پس هم میگذرند
بهار نزدیک است
لبخــــــــــند بزن
خدا نزدیک است

پنجره های کوچک خانه ام را روبه دنیایی بزرگ میگشایم
میدانم..میدانم
چقدر تنفس شیرین است

سلامت میکنم
او نزدیکی
لبخند میزنم
تو کنار منی

تو بهار منی
تو خدای منی

مشاهده همه ی 2 نظر
ali
ali
زيباست

زيباست

مشاهده همه ی 6 نظر