لحظه  بروز رسانی 
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

اینم یکی دیگه از خطاطیام

اینم یکی دیگه از خطاطیام

اینم یکی دیگه از خطاطیام

مشاهده همه ی 22 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

گرم از دست برخیزد ک با دلدار بنشیند.زجام وصل مینوشم زباغ

گرم از دست برخیزد ک با دلدار بنشیند.زجام وصل مینوشم زباغ

گرم از دست برخیزد ک با دلدار بنشیند.
زجام وصل مینوشم زباغ عیش گل چینم
شراب تلخ صوفی سوز بنیادم نخواهد برد
لبم بر لب نه ای ساقی و بستان جان شیرینم
مگر دیوانه خواهم شد درین سودا ک شب تا روز
سخن با ماه میگویم پری در خواب میبینم
تقدیم به شما

مشاهده همه ی 4 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

مادرم گفت ک عاشق نشوی گفتم چشمچشم های تو مرا بی

مادرم گفت ک عاشق نشوی گفتم چشمچشم های تو مرا بی

مادرم گفت ک عاشق نشوی گفتم چشم
چشم های تو مرا بی خبر از چشمم کرد.
تقدیم ب شما.خطاطی ۴ روز پیش

مشاهده همه ی 3 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

یکی دیگه از کارای خطاطیم

یکی دیگه از کارای خطاطیم

یکی دیگه از کارای خطاطیم

مشاهده همه ی 7 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

یکی از خطاطیای جدیدم

یکی از خطاطیای جدیدم

یکی از خطاطیای جدیدم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
zahra
مهربونمهربون
zahra

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺎﻝ 1392 شمسی ! ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ ﺗﻪ ﺭﻳﺶ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ

ﺧﻼﺻﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺳﺎﻝ 1392 شمسی !
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ
ﭘﺎﺳﺘﯿﻞ
ﺗﻪ ﺭﻳﺶ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻣﭽﮑﺮﯾﻢ
شکیلا و ضرغامی
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺐِ ﺧﺎﺹ
ﮐﻠﯿﭙﺲ
ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎﯼ 92 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻣﺴﯽ ﻭ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﯿﮓ ﺯﺍﺩﻩ
ﻭﯾﭽﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ
ﻣﺸﺎﯾﺨﯽ
ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺩﻩ ﻧﻤﮑﯽ
ﻣﺠﺮﯼ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺟﺎﻡ ﺟﻬﺎنى
ﺳﺒﺪ ﮐﺎﻻ
ﺗﺘﻠﻮ ﺧﺪﺍﻓﻈﯽ ﮐﺮﺩ ﺭﻓﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺳﻴﺒﻴﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ
ﮔﻠﺰﺍﺭ ﺁﻫﻨﮓ ﺩﺍﺩ
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻗﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ
ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ
ﻫﻔﺖ ﺗﯿﺮ ﮐﺸﯽ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﮐﺮﯾﻤﯽ
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺱ ، ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﺱ
ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ
ﺩﺧﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ ، ﭘﺴﺮ ﺍﺳﺖ ﺩﯾﮕﺮ
ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺑﺎﯼ ﺑﺎﯼ
پنج ﺗﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﻮﻥ ﭼﯽ ﺷﺪ
ﺩﻫﻪ 80ﻫﺎ
ﮔﻮﻭﺩﺯﻳﻼ ﻫﺎ & ﺩﺍﻳﻨﺎﺳﻮﺭ ﻫﺎ
ﻋﻤﺮﺍ ﺍﮔﻪ ﻳﻪ ﺩﻫﻪ 60 , 70 ﺍﻳﻨﻮ ﻳﺎﺩﺵ ﺑﺎﺷﻪ
ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻻﯾﮏ ﺩﺍﺭﻩ
همسر بنیامين
توافق ژنو
ﻋﻤﻪى ﺑﺪﺑﺨﺖ
سوسک توله

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و در آخر :
رفیق بچه نیست..................... خوابش کنی
رفیق دونه نیست.................... خاکش کنی
رفیق قلیون نیست................... چاقش کنی
رفیق حیووون نیست................... رامش کنی
                               رفیق عشقه باید...................... یادش کنی

مشاهده همه ی 7 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

اينم نتيجه اعتماد نكردن خانوما به همسراشون!!!! زنه ديروقت به خونه

اينم نتيجه اعتماد نكردن خانوما به همسراشون!!!!
زنه ديروقت به خونه رسيد آهسته كليد رو انداخت و درو باز كرد و يكسر به اتاق خواب سر زد.
ناگهان بجاي يك جفت پا دو جفت پا داخل رختخواب ديد!
بلافاصله رفت و چوب گلف شوهرش رو برداشت و تا جايي كه ميخوردند آن دو را با چوب گلف زد و خونين و مالين كرد.
بعد با حرص بطرف اشپزخانه رفت تا ابي بخورد
با كمال تعجب شوهرش را ديد كه در آشپزخانه نشسته است.
شوهرش گفت سلام عزيزم!
پدر و مادرت سر شب از شهرشون به ديدن ما اومده بودند چون خسته بودند بهشون اجازه دادم تو رختخواب ما استراحت كنند
راستي بهشون سلام كردي؟؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 21 نظر
علیرضا
مهربونمهربون
علیرضا

اینم به سفارش یکی از دوستان

اینم به سفارش یکی از دوستان

اینم به سفارش یکی از دوستان

مشاهده همه ی 3 نظر