لحظه  بروز رسانی 
میترا
میترا

زیاده خواهی ست شاید بخواهم در این شلوغی پیدایت کنم بخواهم

زیاده خواهی ست شاید

بخواهم در این شلوغی پیدایت کنم

بخواهم کنارم بنشینی

بخواهم با هم به دنیا بخندیم

و گاهی اگر دلت خواست با من اشک بریزی...

737d675f8efc254ba86a8d71b1a16b0d_500.jpg

مشاهده همه ی 18 نظر