لحظه  بروز رسانی 
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

1443627505129130_large.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

فریدون مشیری:عاشقم.اهل همین کوچه ی بن بست کناری.که تو از پنجره

فریدون مشیری:
عاشقم...اهل همین کوچه ی بن بست کناری...
که تو از پنجره اش پای به قلب منِ دیوانه نهادی
تو کجا؟ کوچه کجا؟ پنجره ی باز کجا؟
من کجا؟ عشق کجا؟ طاقت آغاز کجا؟
تو به لبخند و نگاهی...منِ دلداده به آهی
بنشستیم...تو در قلب و منِ خسته به چاهی...
گنه از کیست؟از آن پنجره ی باز؟ از آن لحظه ی آغاز؟
از آن چشم گنه کار؟ از آن لحظه ی دیدار؟
کاش میشد گنهِ پنجره و لحظه و چشمت
همه بر دوش بگیرم...
جای آن یک شب مهتاب تو را یک نظر از کوچه ی عشاق ببینم...
1423300501742894_large.jpg

مشاهده همه ی 12 نظر
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشتمشکل از توست اگر

قلب من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش را...1421598169937350_large.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

امشب شب رویای تو بود و تو نبودیدر دل همه آوای

امشب شب رویای تو بود و تو نبودی
در دل همه آوای تو بود و تو نبودی
دل زیر لب آهسته تمنای تو می کرد
در حسرت دیدار تو بود و تو نبودی...
x29qiiv5ua32dpc86lqb.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

بعضیا خیانتو با خیانت جواب میدنبعضیا با اهانتبعضیام با متانتاما من

بعضیا خیانتو با خیانت جواب میدن
بعضیا با اهانت
بعضیام با متانت
اما من خودم
"جنایت" و ترجیح میدم...
1418284867883084_large.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

همیشه فکر میکنیم از اینکه به یاد کسی هستیم منتی هست

همیشه فکر میکنیم از اینکه به یاد کسی هستیم
منتی هست به گردن اون شخص
غافل از اینکه اگه به یاد کسی هستیم
از هنر اونه نه ما...
به یاد موندنی بودن خیلی بهتر از به یاد بودنه
به یادتم...
1418135335463550_large.jpg

مشاهده همه ی 6 نظر
كيارش
شیطونشیطون
كيارش

اونی که میدونه با اینکه ناراحت میشی راستشو میگهسگش شرف داره

اونی که میدونه با اینکه ناراحت میشی راستشو میگه
سگش شرف داره به اونی که مثل سگ دروغ میگه...
1416731234186789_large.gif

مشاهده همه ی 4 نظر