لحظه  بروز رسانی 
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

مَن . یه دَهه هَفتادی اَم . نَسلی که دَهه شَصتی

مَن ...
یه دَهه هَفتادی اَم ...
نَسلی که دَهه شَصتی ها بِهِش میگَن بَچّه ...
نِمیگَم بُزُرگَم ...
نِمیگَم شاخَم ...
نِمیگَم تَمامِ بَدبَختیا ماله ماس ...
اَمّا اینو میگَم ...
مَن نَسلِ سُکوتَم ...
نَسلِ یه عُمر حِقارَت ...
نسلِ بوسه های خیابانی ...
نَسلِ چَت وَ اِس اِم اِس ...
نَسلِ دَرد وَ دِل با غریبه های مَجازی ...
نَسلِ غیرت رو خواهر وَ روشن فِکری رویِ دُختَرِ هَمسایه ...
نَسلِ کادوهای یَواشَکی ...
نَسلِ جُمله های کوروش و دُکتُر شَریعَتی ...
نَسلِ تَرس از رَقصِ نورِ ماشینِ پُلیس ...
نَسلِ خُفته ...
نَسلی که زَجر می کِشه اَمّا میتَرسه ...
میتَرسه اَز بَیانِ دِل ...
اَمّا دُختَر پِسَر های تو پارک رو بَرای اَمنیّت جامِعه جَمع کَردَن ...
تو تَحریم به دُنیا اومَدیم ...
تو سَختی زِندِگی کَردیم ...
اَگه ...
اَگه مَن وَ تو نَسوزیم این جامِعه چه جوری روشَن بِشه؟
مَن ...
نَسلِ سُکوتَم ...
نَسلِ خُفته ...
نَسلِ سوخته ...
پَس ...
پَرچَمِ ما دَهه هَفتادی ها بالاس ...
♥☻♥کپے واجب برا دهه هفتادے هااااا♥☻

مشاهده همه ی 1 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

جلو کسی ک < تنهاس > از عشقت حرف نزن شاید

جلو کسی ک < تنهاس > از عشقت حرف نزن شاید دلش بخواد...

خیلی قشنگه

مشاهده همه ی 1 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

90029371216400416861.jpg

مشاهده همه ی 3 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

اقا میگن دخترا پارک دوبل بلد نیستن قبووووووول

اقا میگن دخترا پارک دوبل بلد نیستن قبووووووول
بدون آرایش یکی دیگه ان قبوووووووووووول
ضغیفه هستن قبوووووووول
از سوسک می ترسن قبوووووووول
رو اعصابن قبوووووووووول
اصن دخترا کلا ایراد دارن قبووووول
حالا ببینید پسرا چی هستن که
پدر ومادرشون میگن اشکال نداره
زن بگیره درست میشه

مشاهده همه ی 1 نظر
k-i-m-i-a
قاطیقاطی
k-i-m-i-a

حکیمی از شخصی پرسید روزگارت چگونه است؟اندوهگين گفت: چه بگویم ،

حکیمی از شخصی پرسید روزگارت چگونه است؟
اندوهگين گفت: چه بگویم ، امروز از زور گرسنگی مجبور شدم کوزه سفالی که یادگار سیصد ساله ی اجدادم بود بفروشم و نانی تهیه کنم...
حکیم گفت : خداوند روزی ات را سیصد سال پیش کنار گذاشته و اینگونه ناسپاسي ميكني؟؟!!؟؟؟؟؟!!!!!

مشاهده همه ی 1 نظر