افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
hosein
مهربونمهربون
hosein
photo_2017-07-07_17-47-41.jpg

‏اینهایی که بدون اطلاع از IPC قراردادمحرمانه_توتال رو تبریک میگن، همونایین که بعداز برجام توخیابون جشن گرفتند که یه دلار میشه هزارتومن

مـاه و ماهی
مشاهده همه ی 5 نظر
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS

@Dehgolancity
 باید خداحافظی کرد!
از همه آنهایی که دوست داشتنِ بی‌ شائبه را نیاموخته اند.
از همه آنهایی که عشق را حقِ مسلمِ خود می‌‌دانند
 و حتی ذره‌ای عشق ورزیدن بلد نیستند...
از همه آنهایی که چشم‌هایشان را به خوبی‌‌ها می‌‌بندند ...
و کوچکترین اتفاق‌ها را از دریچه ی شک و تردید می‌بینند...!
از همه آنهایی که هرگز کلامی به مهر بر زبانشان جاری نمی‌‌شود،
از همه ی آنهایی که باعث آزارت در زندگی میشوند...
 آنهایی که تمام فرصت‌ها را غنیمت می‌‌شمارند
برای رنجاندن کسانی‌ که تشنه‌ ی محبتند...
باید خداحافظی کرد!
از آنهایی که به کرات دل ما را شکسته اند....
از آنهایی که از شادمانی‌های ما شاد نمی‌‌شوند....
از آنهایی که در غمها نه غمخوارِ ما هستند
نه سنگ صبور
از آنهایی که با ما هیچ خاطره‌ای نمی‌سازند،
آنهایی که به سادگی‌ ما را فراموش می‌‌کنند،
 آنهایی که  تموم تلاشها و کارهایی رو که بخاطرشون میکنیم رو نادیده میگیرن
باید خداحافظی کرد!
از تموم اونهایی که حواسشون به  تموم دنیا هست جز تو..
باید خداحافظی کرد...
از خودمان ...
باید با یک خودِ جدید آشنا شد
با کسی‌ که خودش را بیش از اینها دوست دارد
با کسی‌ که می‌‌تواند راست قامت بایستد
و با قدرت و شهامت مرز‌های خود را به دیگران نشان دهد. نشان دهد خطِ قرمز او احترام متقابل است
چه در کلام
چه در رفتار
خداحافظ آدم‌های نامهربان ...
👇👇👇👇
@Dehgolancity 👈ڪلیڪ کن

مشاهده همه ی 2 نظر
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS

سلام دوستان عزیزم

گروه شهر فرنگ در تلگرام

https://telegram.me/joinchat/AePmFghyFAVqX5dLIpYZeA

مشاهده همه ی 1 نظر
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS

[Forwarded from ✔️ツ(دهــ گـُلان سیتے)ツ✔️]
@Dehgolancity
ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ دو ساله، ﺗﻮﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ‌ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ.
ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻣﻴﺸﺪ!!
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺭﺍ" ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﻣﻴﺰﻧﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﻜﻨﻪ.
ﺧﺎﻧﻤﻪ ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺩیگر ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻜﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﻟﻰ به هرحال ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ میکنم.
بعد از دقایقی مهماندار برگشت و گفت:
ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖهای ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﺋﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ  ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻚ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻴﺴﺖ!! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
به گفته مسافران اشک در چشمان مرد سیاهپوست جاری شده بود.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﻰ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫوﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﮔﻔﺖ :
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ! ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻢ... ﻫﻤﺎﻧﻄﻮﺭ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﺍﺻﻼ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎنی و درستی نیست ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ناخوشایند و نامحترم ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ!!
بعد ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.
@Dehgolancity
ﺁﻥ ﺧﻠﺒﺎﻥ که نامش دنیس گورالیدو بود ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳِﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.

هنوز هم لوحهای تقدیر و سپاس از او در دیواره های دفتر کارش خودنمایی میکند.

ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ…

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ "ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ" ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ يك ﻓﻀﯿﻠﺖ....

مشاهده همه ی 1 نظر
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS


ایرانسلی ها مژده
5 هزار تومان شارژ رایگان ایرانسل به مناسبت عیـد قـربـان ، زمانش محدوده پس همین الان امتحان کنین ، عدد 101966027 را   به 83216 ارسال کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS


ایرانسلی ها مژده
5 هزار تومان شارژ رایگان ایرانسل به مناسبت عیـد قـربـان ، زمانش محدوده پس همین الان امتحان کنین ، عدد 101966027 را   به 83216 ارسال کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS


ایرانسلی ها مژده
5 هزار تومان شارژ رایگان ایرانسل به مناسبت عیـد قـربـان ، زمانش محدوده پس همین الان امتحان کنین ، عدد 101966027 را   به 83216 ارسال کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS

‌☆✔️ツاســرارزیـبــایــےツ✔️☆
مکانی عالی برای کسانی که به زیبایی خود اهمیت میدهند...
با ما باشید...

https://telegram.me/Asrare_Zibaei1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
KIYOUMARS
خوشتیپخوشتیپ
KIYOUMARS

@Asrare_Zibaei1
به همين سادگي لك صورتتان محو ميشود
روبروي آيينه ايستادن و غصه خوردن چيزي را درست نمي كند.
 اصرار براي رفتن به دكتر پوست و نداشتن هزينه كافي هم فقط فرصت ها را نابود مي كند.
 اين مقاله به شما ياد مي دهد كه چطور با مواد طبيعي دور و برتان يك پوست شفاف داشته باشيد.

معرفي چند ماسك طبيعي براي از بين بردن لك هاي صورت:
@Asrare_Zibaei1
▪️ آبليمو
▪️ مخلوطي از روغن ها
▪️ مصرف كافي آب
▪️ عسل
▪️ آب خيار

با آبليمو شروع مي كنيم

مخلوطي مساوي از آبليمو و آب درست كنيد. بعد از آغشته كردن پنبه به ماده درست شده، آن را به مدت 5 دقيقه روي لك صورت خود بگذاريد. اگر اين كار را هر روز و به طور منظم انجام دهيد حتما نتيجه مي گيريد.
@Asrare_Zibaei1
مخلوطي از چه روغن هايي
قبل از درست كردن هر چيز اول صورت خود را خوب بشوريد تا از چربي و كثيفي ها پاك شود. در مرحله بعد روغن زيتون را با زرهيپ مخلوط كنيد.روزي 3 تا 4 بار آن را به لك ها بماليد تا ببينيد چه تغييري مي كنيد.

بله درست مي خوانيد با آب

آب خوردن يك درمان بسيار موثر و رايگان است. پس براي شادابي پوست خود هم روزانه آب بخوريد. البته به مقدار كافي و متعادل.

برويم سراغ عسل
@Asrare_Zibaei1
بدون مخلوط كردن عسل با چيز ديگري آن را مستقيم روي لك هاي صورت قرار دهيد و بعد از 20 دقيقه آن را بشوريد. نظم روزانه در استفاده از اين ماسك طبيعي فراموش نشود. راستي عسل را با مرطوب كننده هم مي توان تركيب كرد.

بدون شرح: آب خيار

شايد باور نكنيد ولي استفاده مرتب و منظم از آب خيار هم لك ها را از بين مي برد و هم به سلامت و تميزي پوست كمك زيادي مي كند.
@Asrare_Zibaei1

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید