سلام عزیزان ..............................دوست عرف نیست …
عادت نیست …
معذوریت نیست …
دوست از هر نسبتی مبراست …!
دوست سایبان دلچسبی ست ،
تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری …!به سلامتی همه دوستهای خوب . .
به چن تا مدیر خوب و با معرفت نیازمندم هرکی هست پیام بده بهم
بروز رسانی 
alikhezri
مهربونمهربون
alikhezri

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز

گاهی یک نگاه
آنقدر مهربان است که
چشم هرگز رهایش نمیکند
گاهی یک رفاقت

آنقدر ماندگار است که
زمان حریفش نمیشود
و گاهی یک نفر آنقدر عزیز است
که قلب رهایش نمیکند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan Nations
aryan Nations

ایرانیا چرا همدیگرو دوست ندارید سونامی ژاپن که امد هیچکس از

ایرانیا چرا همدیگرو دوست ندارید سونامی ژاپن که امد هیچکس از ژاپنی ها دزدی نمیکرد و کمک همدیگر کردند ژاپن رو دوباره ساختند نه پیامبری بهشون وصیت کرده بود نه خدایی داشتند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan Nations
aryan Nations

آیا چیزی درباره گروه خونی میدانید؟آمریکاییها گروه خونی ایرانی ها رو

آیا چیزی درباره گروه خونی میدانید؟آمریکاییها گروه خونی ایرانی ها رو

آیا چیزی درباره گروه خونی میدانید؟آمریکاییها گروه خونی ایرانی ها رو دارند خون آدما شبیه همه به جان این پرنسس خوشگله

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan Nations
aryan Nations

خدایا خودت یه راهی نشونم بده من دیگه نمیدونم چکار کنم

خدایا خودت یه راهی نشونم بده من دیگه نمیدونم چکار کنم

خدایا خودت یه راهی نشونم بده من دیگه نمیدونم چکار کنم
اینکه این چیزهایی که می بینم حقیقت داره یا نه رو نمیدونم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan Nations
aryan Nations

من ایرانیا رو دوست دارم فقط از خرافاتیا خوشم نمیاد از

من ایرانیا رو دوست دارم فقط از خرافاتیا خوشم نمیاد از تحریما و جنگ هم میترسم بمب شیمیایی بزنند و نسل جدید ایرانیا ناقصالخلقه بشوند مثل عراقیا که بچه هاشون یک دست یا بی پا یا یک چشم به دنیا امدند ای خرافاتیا با شیطان بزرگ نجنگید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
aryan Nations
aryan Nations

از وضعیت زندگیمان ناراضیم شیطان فرشته ای بود او میدانست آدم

از وضعیت زندگیمان ناراضیم شیطان فرشته ای بود او میدانست آدم چنگیزخان مغول میشود دیکتاتور و آدمکش میشود آغامحمدخان قاجار میشود و چشم ایرانی ها را درمیاورد شیطان برای همین در برابر آدم زانو نزد او خدا را بیشتر از آدم دوست میداشت فکر نکنید ما شیطان پرستیم ما از آدم ها ناراضی هستیم خدا پرستیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید