سلام عزیزان ..............................دوست عرف نیست …
عادت نیست …
معذوریت نیست …
دوست از هر نسبتی مبراست …!
دوست سایبان دلچسبی ست ،
تا خستگی ات را با او به فراموشی بسپاری …!به سلامتی همه دوستهای خوب . .
به چن تا مدیر خوب و با معرفت نیازمندم هرکی هست پیام بده بهم
بروز رسانی 
mahyar
آروم و عادیآروم و عادی
mahyar
پست شماره 322020228 از mahyar

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهریار
شهریار

از خاک ، مرا برد و به افلاک رسانید این

از خاک ، مرا برد و به افلاک رسانید این

از خاک ، مرا برد و به افلاک رسانید
این است که من معتقدم “عشق” زمینیست …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهریار
شهریار

“تو را دوست دارم ” و این دوست داشتن

“تو را دوست دارم ”
و این دوست داشتن
حقیقتی است که مرا
به زندگی دلبسته می کند …

“احمد شاملو”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهریار
شهریار

صدا کن مرا صدای تو خوب است

صدا کن مرا

صدای تو خوب است
صدای تو سبزینه آن گیاه عجیبی است
که در انتهای صمیمیت حزن می روید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
MAHAN
MAHAN

نه تو می مانی و نه اندوه

نه تو می مانی و نه اندوه


و نه هیچ یک از مردم این آبادی


به حباب نگران لب یک رود قسم


و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت


غصه هم خواهد رفت


آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند


لحظه ها عریانند


به تن لحظه خود جامه اندوه مپوشان هرگز


تو به آیینه، نه! آیینه به تو خیره شده ست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید