♥ڪلبه یـ رفـاقــت♥

بروز رسانی 
zahra
قاطیقاطی
zahra
499829.jpg

{-7-}

مشاهده همه ی 39 نظر
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

خســـــتم...✖️
خستـــــم از خــــــــــودم...✖️
از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖️

فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے
✖️ ... Tfawtm

ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖️

نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖️
مـــــن فقط خستـــــم...✖️
بـــــے حوصلـــــم...✖️
حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖️
ه ycyu شجاعت ... ✖️
فقـــــط بعضے شـــــبا ڪہ دیـگہ ظرفیتـــــم تڪملیل میـــــشه...✖️
همہ خستـــــگیمو...دلتنــــــــــگےهامو...تنهــــــــــایے هامو...
سره چــــــــــشام خالے میڪنم...✖️

تهہ زندگیــــــــــم همینہ...✖️
دقیــــــــــقا مثہ هرشب...✖️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

حکایت عجیبی دارد این “اشک”کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به “کاش

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

 کاش هیچ زاد قانمیادیم

اودلاردا یانمیادیم

بیلمک بُیوک دشوماندیر

پیس یاخچی سانمیادیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

ما همه بهشتى هستیم!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
لامصب از بس آنلاینیم وقت گناه کردن نداریم
بهشتیا لایک کنن{-7-}

مشاهده همه ی 1 نظر
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

یه جـــــوری خـــــلوته که!!!!انگاری همتون دکتـــــر و مهنـــــدس اید!!


 فقط من بیکار و الافـــــم!{-60-}

مشاهده همه ی 1 نظر