♥ڪلبه یـ رفـاقــت♥

بروز رسانی 
zahra
قاطیقاطی
zahra
پست شماره 309679936 از zahra

{-7-}

مشاهده همه ی 39 نظر
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

خســـــتم.✖️خستـــــم از خــــــــــودم.✖️از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتــ

خســـــتم...✖️
خستـــــم از خــــــــــودم...✖️
از خـــــودم ڪہ فقـــــط ادعـا دارم ڪہ میتـــــونم تنہـــــایـــــے از پسہ زندگـــــیم بر بیـــــام...✖️

فقـــــط ادعـــــا دارم ڪہ نسبت ب اطـــــرافیانم بـــے
✖️ ... Tfawtm

ادعـــــا دارم ڪہ دلـــــم سنگـــــے شده...✖️

نشـــــده...بخـــــدا نـــــشده..✖️
مـــــن فقط خستـــــم...✖️
بـــــے حوصلـــــم...✖️
حٺے حـــــوصلہ خودمم نـــــدارم...✖️
ه ycyu شجاعت ... ✖️
فقـــــط بعضے شـــــبا ڪہ دیـگہ ظرفیتـــــم تڪملیل میـــــشه...✖️
همہ خستـــــگیمو...دلتنــــــــــگےهامو...تنهــــــــــایے هامو...
سره چــــــــــشام خالے میڪنم...✖️

تهہ زندگیــــــــــم همینہ...✖️
دقیــــــــــقا مثہ هرشب...✖️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sevi
خوشحالخوشحال
sevi

یه جـــــوری خـــــلوته که!!!! انگاری همتون دکتـــــر و مهنـــــدس اید!!  فقط

یه جـــــوری خـــــلوته که!!!!انگاری همتون دکتـــــر و مهنـــــدس اید!!


 فقط من بیکار و الافـــــم!{-60-}

مشاهده همه ی 1 نظر