لحظه  بروز رسانی 
فرهاد الیاسی
قبراققبراق
فرهاد الیاسی
پست شماره 304882455 از فرهاد الیاسی

.

مشاهده همه ی 2 نظر
㋡【♥♥محمـــDــAــMــMــAــHــOــMــمــد♥♥】㋡
شادشاد
㋡【♥♥محمـــDــAــMــMــAــHــOــMــمــد♥♥】㋡

13407285-b.jpg

مشاهده همه ی 26 نظر
فرهاد الیاسی
قبراققبراق
فرهاد الیاسی

مهم نیست فردا چی میشه.( مهم اینه که امروز دوست دارم)مهم

مهم نیست فردا چی میشه..( مهم اینه که امروز دوست دارم)
مهم نیست فردا کجا میری ..( مهم اینه که هر جا باشی دوست دارم)
مهم نیست تا ابد باهم باشیم..( مهم اینه که تا ابد دوست دارم)
مهم نیست قسمت چیه..( مهم اینه قسمت شد دوست داشته باشم)

مشاهده همه ی 5 نظر
فرهاد الیاسی
قبراققبراق
فرهاد الیاسی

اگر باز از دست من دلخوريبيا اين "ببخشيد" هم مال تونرو

اگر باز از دست من دلخوري

بيا اين "ببخشيد" هم مال تو

نرو صبر كن، يك كمي صبر كن

بيا اصلا اين دل

دلم مال تو

مشاهده همه ی 5 نظر