لحظه  بروز رسانی 
koroush
koroush

5km4u16tqe2vsnv8rwr.jpgکانون هـواداران استـقـ ـ ــلال

مشاهده همه ی 1 نظر
koroush
koroush

متن پیمان زناشویی باستان(اریایی) داماد:به نام نامی یزدان تو را من

متن پیمان زناشویی باستان(اریایی)

داماد:به نام نامی یزدان تو را من بر گزیدم
از میان این همه خوبان برای زیستن باتو میان این گواهان
بر لب ارم این سخن باتو وفادارتوخواهم بود در هر لحظه و هرجا..پذیرامیشوی ایا؟


عروس:پذیرامیشوم مهر تو را از جان هم اکنون باز میگویم
میان انجمن با تو وفادار تو خواهم بود
در هر دم هر جا با اجازه.

مشاهده همه ی 1 نظر
koroush
koroush

سر امتحان شهری دختره اومد نشست پشت فرمون سرهنگه گفت خانوم

سر امتحان شهری دختره اومد نشست پشت فرمون سرهنگه گفت خانوم روشن کن برو عقب.. !! .دختره ماشینو روشن کرد پیاده شد رفت عقب نشست………… دیگه کسی سرهنگ و از اون روز ندیده{-45-}

مشاهده همه ی 3 نظر
koroush
koroush

آهای اونایی که پستای منو میدزدید کار خوبی میکنید ارث بابام

آهای اونایی که پستای منو میدزدید


کار خوبی میکنید ارث بابام که نیست
خودمم همشونو دزدیدم
حتی این پستو هم دزدیدم

مشاهده همه ی 1 نظر