لحظه  بروز رسانی 
kosar
مو قشنگمو قشنگ
kosar

ماه بر عشق تو خندید یادم آید که دگر از تو

ماه بر عشق تو خندید
یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم
پای در دامن اندوه کشیدم
نگسستم نرمیدم
رفت در ظلمت غم آن شب و شبهای دگر هم
نه گرفتی دگر از عاشق آزرده خبر هم
نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم
بی تو اما به چه حالی ...؟

http://www.abartazeha.com/wp-content/uploads/2015/10/beautiful-black-photos-profile-16.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید