لحظه  بروز رسانی 
Ghasedak
Ghasedak

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم . آه ،

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم . آه ،

اگر داغ دل بود، ما دیده ایم ...
آه ، یک روز همین آه دل داغدیده تو را می گیرد...

مشاهده همه ی 3 نظر
Banoo
Banoo

می خواهم بخوانمت به زیبائی مثنوی تذکره الاولیا

می خواهم بخوانمت به زیبائی مثنوی تذکره الاولیا

می خواهم بخوانمت
به زیبائی
مثنوی
تذکره الاولیا
بوستان و گلستان
تو خود قانونی
درمانی برای دل...
رباعیات خیام را با لبانت بخوانم
رساله کمالیه را
با چشمانت
بسنجم فاصله چشمانت را با تمام ستارگان...رخ گل
مشاهده همه ی 1 نظر
دلداده
عاشقعاشق
دلداده

​فـرهنـگ لـغـتهــا نـیـاز بـه ویــرایــش دارند بـرای مـعنی دلـتـنـگی

​فـرهنـگ لـغـتهــا
نـیـاز بـه ویــرایــش دارند
بـرای مـعنی دلـتـنـگی
احتیـاج بــه ایــنهــمـه کـلمه نــیـســت,
دلتنـگی یــعنـــی
تـــو . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دلداده
عاشقعاشق
دلداده

یکی می پرسد : اندوه تو از چیست ؟ سبب

یکی می پرسد : اندوه تو از چیست ؟
سبب ساز سکوت مبهمت کیست ؟
برایش صادقانه می نویسم : برای آنکه باید باشد و نیست

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دلداده
عاشقعاشق
دلداده

همیشه فکر می کردم غم انگیزترین غروب ، غروب زندگیست

همیشه فکر می کردم غم انگیزترین غروب ، غروب زندگیست
ولی تازه فهمیدم هیچ غروبی غم انگیزتر از دوری تو نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
دلداده
عاشقعاشق
دلداده

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست

در دوری لذتی است که در با هم بودن نیست
چون در با هم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید