بروز رسانی 
parsa84
آروم و عادیآروم و عادی
parsa84

دوست داشتنت دریاست. سر می‌رود از فنجان دلم!

دوست داشتنت دریاست. سر می‌رود از فنجان دلم!

دوست داشتنت دریاست...
سر می‌رود از فنجان دلم!{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
parsa84
آروم و عادیآروم و عادی
parsa84

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف لیکن رفیق

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف لیکن رفیق

دنیا خوشست و مال عزیزست و تن شریف
لیکن رفیق بر همه چیزی مقدمست...{-35-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید