بی شک اولی نباشه،
دومین سوال در قیامت در مورد شادیه...
میگی نه؟
دیدار به قیامت...
بروز رسانی 
علي كوچولو
عاشقعاشق
علي كوچولو

مشخصات پیری :
هرچی بالاست ، پائین میفته (مثل اندام ها، ابرو، پلک و ......) !

هرچی پائینه ، بالا میره (مثل فشارخون ، قند و چربی) !

هرچی سیاهه ، سفید میشه (مثل مو) !

هرچی سفیده ، سیاه میشه (مثل دندون) !

خلاصه در جوانی اول به اطراف نگاه میکنی ، بعد میگوزی !

ولی در پیری اول میگوزی ، بعد به اطراف نگاه میکنی (پیرشی الهی) 😂😂😂
‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علي كوچولو
عاشقعاشق
علي كوچولو

دختره گفت : تو که منو ندیدی پس چجوری بهم میگی

دختره گفت : تو که منو ندیدی پس چجوری بهم میگی دوستت دارم

گفتم : ما بهشت رو ندیدیم ولی همگی دوستش داریم، درسته؟

شیطان اومد در گوشم گفت: تو دیگه چه جونوری هستی 😂😂

مشاهده همه ی 1 نظر
علي كوچولو
عاشقعاشق
علي كوچولو

به دریا بنگرم ماهی ببینم

به دریا بنگرم

ماهی ببینم

به صحرا

کفتر چاهی ببینم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
علي كوچولو
عاشقعاشق
علي كوچولو

ای زلف تو هر خمی کمندی چشمت به کرشمه چشم

ای زلف تو هر خمی کمندی
چشمت به کرشمه چشم بندی
خواهی ز کرونا نرسد به تو گزندی
بر صورت مثل ماه خود بزن پوزبندی
سعدی

مشاهده همه ی 3 نظر