لحظه  بروز رسانی 
lanja
lanja

در این هستی غم انگیز وقتی حتی روشن كردن یک

در این هستی غم انگیز
وقتی حتی روشن كردن یک چراغ ساده «دوستت دارم»
كام زندگی را تلخ می‌كند

وقتی شنیدن دقیقه ای صدای بهشتی‌ات
زندگی را تا مرزهای دوزخ می‌لغزاند
دیگر نازنین من
چه جای اندوه؟
چه جای اگر؟
چه جای كاش؟
و من...

این حرف آخر نیست!
به ارتفاع ابدیت دوستت دارم
حتی اگر به رسم پرهیزکاری های صوفیانه
از لذت گفتنش امتناع كنم

مصطفی مستور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

چندان به تماشایش برنشستیم که بامدادی دیگر برآمد و

چندان به تماشایش برنشستیم
که بامدادی دیگر برآمد
و بهاری دیگر

از چشم اندازهای بی برگشت در رسید
از عشق تن جامه‌ای ساختیم روئینه
نبردی پرداختیم که حنظل انتظار
بر ما گوارا آمد

ای آفتاب که برنیامدنت
شب را جاودانه می‌سازد
بر من بتاب
پیش از آن‌که در تاریکی خود گم شوم

محمد شمس لنگرودی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

مشاهده همه ی 3 نظر
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا * چه نغزست

زهي عشق زهي عشق كه ماراست خدايا *
چه نغزست و چه خوبست چه زيباست خدايا
..........................
از آن آب حياتست كه ما چرخ زنانيم *
نه از كف و نه از ناي نه دفهاست خدايا

مولوی

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه می‌ری

چقدر خوشبختی نزدیکه

کنار من که راه می‌ری

از این دنیا رها می‌شم

تو که دستامو می‌گیری

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
lanja
lanja

چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه می‌ری

چقدر خوشبختی نزدیکه

کنار من که راه می‌ری

از این دنیا رها می‌شم

تو که دستامو می‌گیری

رخ گل
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید