لحظه  بروز رسانی 
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

دوستان این پست آخرم است تا یک ماه نیستم اگه با

دوستان این پست آخرم است تا یک ماه نیستم اگه با

دوستان این پست آخرم است تا یک ماه نیستم اگه با حرفهام کسی رو رنجوندم امیدوارم منو ببخشید و حلالم کنید

جملگی در حکم سه پروانه ایم
در جهان عاشقان افسانه ایم
اولی‌ خود را به شمع نزدیک کرد
گفت حال من یافتم معنای عشق
دومی‌ نزدیک شعله بال زد
گفت هان من سوختم در سوز عشق
سومی‌ خود داخل آتش فکند
آری آری این بود معنای عشق

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 27 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
پست شماره 319141716 از فرشته
عشقم باش

{-w77-}{-w67-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 3 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

آنان که به من بد کردند، مرا هوشیار کردند آنان

آنان که به من بد کردند، مرا هوشیار کردند آنان

آنان که به من بد کردند، مرا هوشیار کردند
آنان که از من انتقاد کردند، راه و رسم زندگی به من آموختند
آنان که به من بی اعتنایی کردند، صبر و تحمل به من آموختند
آنان که به من خوبی کردند، مهر و وفا و دوستی به من آموختند
پس خدایا:
به همه اینان که باعث تعالی دنیوی و اخروی من شدند خیر دنیا و آخرت عطا فرما.... آمین

مشاهده همه ی 3 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

گفتگوی خدا با بنده اش اگر در

گفتگوی خدا با بنده اش 
 اگر در

گفتگوی خدا با بنده اش

اگر در روزگار سختيت خواندي مرا
اما به روز شاديت، يك لحظه هم يادم نميكردي
به رويت بنده من، هيچ آوردم؟؟ كه مي ترساندت از من؟
رها كن آن خداي دور؛ آ‌ن نامهربان معبود ؛آن مخلوق خود را
اين منم پرور دگار مهربانت، خالقت
اينك صدايم كن مرا،با قطره اشكي
به پيش آور دو دست خالي خود را
با زبان بسته ات كاري ندارم
ليك غوغاي دل بشكسته ات را من شنيدم
غريب اين زمين خاكيم ؛آيا عزيزم، حاجتي داري؟
تو اي از ما كنون برگشته اي، اما كلام آشتي را تو نميداني؟
ببينم، چشم هاي خيست آيا ،گفته اي دارند؟
بخوان ما را بگردان قبله ات را سوي ما اينك وضويي كن
خجالت ميكشي از من بگو، جز من، كس ديگر نمي فهمد
به نجوايي صدايم كن بدان آغوش من باز است
براي درك آغوشم شروع كن ؛يك قدم با تو تمام گامهاي مانده اش،با من

مشاهده همه ی 3 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

چه کسی میگویدکه گرانی شده است؟؟؟ دوره ارزانیست

چه کسی میگویدکه گرانی شده است؟؟؟ دوره ارزانیست

چه کسی میگویدکه گرانی شده است؟؟؟ دوره ارزانیست....

دل ربودن ارزان....دل شکستن ارزان....دوستی ارزان است....

دشمنی ها ارزان....چه شرافت ارزان....تن عریان ارزان....

آبروقیمت یک تکه نان..ودروغ از همه چیزارزانتر....

قیمت عشق چقدرکم شده است کمتراز آب روان....

وچه تخفیف بزرگی خورده قیمت هرانسان...

زنـدگی چـوبی
مشاهده همه ی 12 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته
پست شماره 319131656 از فرشته
نگم برات

{-107-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 5 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

ای خدای فصل زیبای بهار. .ای خدای همه روز وماه وسال

ای خدای فصل زیبای بهار. .ای خدای همه روز وماه وسال

ای خدای فصل زیبای بهار. .ای خدای همه روز وماه وسال
ای خدای مژده بخش وشادی اور
دستهای نیاز وخواهش من را ببین که به درگاه تو دراز شده است
دستت را بمن بده ..نه ..اصلا تو بیا دستم را بگیر وبر سرم نیز دست نوازشی بکش
شاخه های درخت روحم را مانند روزهای کودکی سرشار
از سیبهای سرخ صداقت کن
.وشکوفه های شادی را در دلم شکوفا ساز
ای خدای خوب من ..پروردگار مهربان .
امروز را نیز با نام مقدس تو اغاز میکنم
درین روز..پنجشنبه بسی حاجت ها دارم
... .سلامتی برای خود وعزیزانم .و.......شفای بیماران.
شادی در تمام روز ..عشق و مهربانی به همه... ازادی .موفقیت ..
وتردید ندارم که تو حاجتم را براورده خواهی کرد
امین

سـتــارگـــان
مشاهده همه ی 2 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

حکایت برو به جهنم!! در زمان آغا محمد

حکایت برو به جهنم!! در زمان آغا محمد

حکایت برو به جهنم!!

در زمان آغا محمد خان قاجار، شخصى از حاکم شهر خود که با صدر اعظم نسبت داشت، نزد صدر اعظم شکایت برد.
صدر اعظم دانست حق با شاکى است، گفت:

اشکالى ندارد، مى توانى به اصفهان بروى.
مرد گفت: اصفهان در اختیار پسر برادر شماست.
گفت: پس به شیراز برو.
او گفت: شیراز هم در اختیار خواهر زاده شماست.
گفت: پس به تبریز برو.
گفت: آنجا هم در دست نوه شماست.
صدر اعظم بلند شد و با عصبانیت فریاد زد: چه مى دانم؟! برو به جهنم!!
مرد با خونسردى گفت : متاسفانه آنجا هم مرحوم پدر شما حضور دارد!!

مشاهده همه ی 4 نظر
فرشته
آروم و عادیآروم و عادی
فرشته

ﺁﺩﻣــﯿﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻼ‌ﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ …!

ﺁﺩﻣــﯿﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻼ‌ﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ …!

ﺁﺩﻣــﯿﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻥ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯽ ﻣﻼ‌ﺣﻈﻪ ﺍﺳﺖ …!

ﻭﻗﺘﯽﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﺪ ؛ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﻣﯿﺸﻮﺩ …!

ﻭﻗﺘﯽﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ؛ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﻟﻮ ﻣﯿﺮﻭﺩ …!

ﻭﻗﺘﯽﺍﺯ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﺶ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؛ ﺣﺴﺮﺗﺶ ﺭﻭ ﻣﯿﺸﻮﺩ …!

ﻭﻗﺘﯽﺣﺴﺮﺗﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯿﮑﻨﺪ ؛ ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯿﺘرﺍﺷﺪ …!

و ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮔﻨﺪ ﻣﯿﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺭﻭﺍﺑﻄﺶ …!

مشاهده همه ی 2 نظر