لحظه  بروز رسانی 
۞Hυʂαყɳ۞
۞Hυʂαყɳ۞

دل اگر بستی محکم نبند ! مراقب باش گره کور نزنی

دل اگر بستی محکم نبند !

مراقب باش گره کور نزنی

او می رود و تو می مانی و يک گره کور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
elinaz
گرفتارگرفتار
elinaz

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه

آخر پاییز شد ، همه دم می زنند از شمردن جوجه ها !!

بشمار ، تعداد دل هایی را که به دست آوردی

بشمار ،تعداد لبخند هایی که بر لب دوستانت نشاندی

بشمار ، تعداد اشک هایی که از سر شوق و غم ریختی

فصل زردی بود ، تو چقدر سبز بودی ؟

جوجه ها را بعدا با هم میشماریم . .

مشاهده همه ی 3 نظر